Korte cursussen

Onderstaand tref je een selectie van onze korte cursussen aan met uiteenlopende onderwerpen. Kijk ook eens bij de Specials for Professionals, korte cursussen van maximaal 4 dagen, op het gebied van projectbeheersing, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling, techniek en duurzaamheid. Heb je meerdere jaren werkervaring en heb je de ambitie om je binnen je functie verder te professionaliseren en verder te ontwikkelen? Geef dan je kennis en competenties in korte tijd een boost!

Ontbreekt er een cursus in dit aanbod? We hebben nog een grote ‘voorraad’ aan cursussen en workshop die we de afgelopen jaren incompany hebben uitgevoerd. Dus laat het weten en neem contact met ons op via: 088 425 63 00.

Verduurzaming Bestaande Woningbouw: met CTRL2050 zorgeloos naar gasloosid: 11084
Verduurzaming Bestaande Woningbouw: naar de Standaardid: 11093
Verf en Onderhoudid: 10962
Basiskennis Loon- en Salarisadministratie in de Bouwid: 10641
Vochtproblemen en Onderhoudid: 10968
Opleveren van een brandveilig bouwwerkid: 2256
Actualiteiten vergunningvrij bouwenid: 2310
RAW 2020 en UAVid: 2250
BIM en virtueel bouwen op bedrijfsniveauid: 7010
BIM voor managersid: 6871
BIM in de calculatieid: 6828
Last Planner®id: 599
Workshop Loon- en Salarisadministratieid: 2340
Digitale bestemmingsplannenid: 2274
Basiskennis Besluit bouwwerken leefomgevingid: 2292
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en wijziging Bouwbesluit (BBL)id: 9491
Gevel en Onderhoudid: 10971
Beton en Onderhoudid: 10976
Leergang Praktisch P&O in de bouw en infraid: 618
Kopersbegeleidingid: 2316
Bouwfysica in de Praktijk; Geluidid: 2334
Elementaire Bouwkunde Bid: 2901
Doorkijk naar de Omgevingswetid: 2268
Besluit bouwwerken leefomgeving en transformatie, verbouw en bestaande bouwid: 2304
Elementaire Bouwkunde A voor zij-instromersid: 9787
Elementaire Bouwkunde Aid: 2895
BIM 3D modellen lezen en begrijpenid: 7633
Bouwfysica in de Praktijk; Warmte en Vochtid: 2328
Wijzigingen Bouwbesluit (BBL)id: 9437
Energieprestatie Adviseur Woningen Basis (EP-W/B)id: 8662
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en wijzigingen Bouwbesluit (BBL) BouwGarantid: 9444
Systems Engineering en Systeemgerichte Contractbeheersing in kort bestekid: 2232
Wet kwaliteitsborging voor het bouwenid: 9423
Introductie Verduurzaming Bestaande Woningbouw (twee dagen)id: 10847
Workshop Was/Wordt Bblid: 11794
Verduurzaming Bestaande Woningbouw: met CTRL2050 zorgeloos naar gasloosid: 11084
Verduurzaming Bestaande Woningbouw: naar de Standaardid: 11093
Verf en Onderhoudid: 10962
Basiskennis Loon- en Salarisadministratie in de Bouwid: 10641
Vochtproblemen en Onderhoudid: 10968
Opleveren van een brandveilig bouwwerkid: 2256
Actualiteiten vergunningvrij bouwenid: 2310
RAW 2020 en UAVid: 2250
BIM en virtueel bouwen op bedrijfsniveauid: 7010
BIM voor managersid: 6871
BIM in de calculatieid: 6828
Last Planner®id: 599
Workshop Loon- en Salarisadministratieid: 2340
Digitale bestemmingsplannenid: 2274
Basiskennis Besluit bouwwerken leefomgevingid: 2292
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en wijziging Bouwbesluit (BBL)id: 9491
Gevel en Onderhoudid: 10971
Beton en Onderhoudid: 10976
Leergang Praktisch P&O in de bouw en infraid: 618
Kopersbegeleidingid: 2316
Bouwfysica in de Praktijk; Geluidid: 2334
Elementaire Bouwkunde Bid: 2901
Doorkijk naar de Omgevingswetid: 2268
Besluit bouwwerken leefomgeving en transformatie, verbouw en bestaande bouwid: 2304
Elementaire Bouwkunde A voor zij-instromersid: 9787
Elementaire Bouwkunde Aid: 2895
BIM 3D modellen lezen en begrijpenid: 7633
Bouwfysica in de Praktijk; Warmte en Vochtid: 2328
Wijzigingen Bouwbesluit (BBL)id: 9437
Energieprestatie Adviseur Woningen Basis (EP-W/B)id: 8662
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en wijzigingen Bouwbesluit (BBL) BouwGarantid: 9444
Systems Engineering en Systeemgerichte Contractbeheersing in kort bestekid: 2232
Wet kwaliteitsborging voor het bouwenid: 9423
Introductie Verduurzaming Bestaande Woningbouw (twee dagen)id: 10847
Workshop Was/Wordt Bblid: 11794

Woningcorporaties investeren in nieuwbouw, renovaties, onderhoud, leefbaarheid en duurzaamheid. Zij werken actief aan de verduurzamingsopgave conform de Standaard en streefwaarden voor woningisolatie van Aedes. Deze training ondersteunt het programma CTRL2050, een denk- en werkproces dat voor 40% van de corporatiewoningen...

Woningcorporaties investeren in nieuwbouw, renovaties, onderhoud, leefbaarheid en duurzaamheid. Zij werken actief aan de verduurzamingsopgave conform de Standaard en streefwaarden voor woningisolatie van Aedes. Wat zijn nu de praktische handvatten om verder te komen met verduurzamingsoplossingen? Dit is een bouwkundige...

“Kleurrijk uitgelegd, met handige praktijkvoorbeelden” Jaarlijks geven woningcorporaties, beleggers, overheden en bedrijven miljoenen uit aan het behouden en beschermen van kostbare materialen, constructies en panden. Veel van dit onderhoudswerk heeft te maken met verf en coatings. Maar welke verf gebruik...

“Helemaal up-to-date na deze waardevolle dag!” Wil je graag je kennis op het gebied van loonadministratie (CAO Bouw & Infra) opfrissen, de basisprincipes onder de knie krijgen en/of praktische tips ontvangen? Meld je dan aan voor de Basiskennis Loon- en...

“Begrijpelijk, vol nuttige tips en direct toepasbaar in de praktijk” Vocht en schimmel zijn een veelvoorkomend probleem in gebouwen. Soms ligt de oorzaak in huurders- of bewonersgedrag, soms ook gaat het om bouwkundige gebreken. Deze module geeft je meer zicht...

Hoe brandveilig is jouw bouwwerk? Bij de opleiding opleveren van een brandveilig bouwwerk leer je hoe je een (bouwkundig en installatietechnisch) brandveilig bouwwerk moet opleveren. Brandveiligheid is een van de onderwerpen van het bouwbesluit 2012 waarbij de verantwoordelijkheid op alle betrokken...

Ben jij al op de hoogte van het nieuwe omgevingsrecht? Sta voortaan zelf in je recht met de workshop ‘Actualiteiten vergunningvrij bouwen’. Na afloop heb je een goed beeld van de actuele regelingen voor het vergunningvrij bouwen, de daarop ontstane...

De RAW systematiek is ontwikkeld om contracten in de infra-sector op een efficiënte wijze uit te voeren. Uitvoerders, werkvoorbereiders en calculators in de civiele techniek/infra voeren steeds vaker verschillende contracten uit, er moet steeds meer aandacht worden besteed aan de...

In één dag leer je hoe je Lean projectmanagement kunt toepassen met behulp van een projectmanagementsysteem, het Last Planner® systeem (LPS). Hierdoor leer je beter, voorspelbaarder, prettiger, veiliger, sneller en goedkoper te bouwen. Door het werken met het LPS worden...

Traditiegetrouw worden op Prinsjesdag het Belastingplan 2024 en de verzamelnota SZW 2024 bekendgemaakt met alle kengetallen waarmee in 2024 rekening moet worden gehouden. De grote vraag is natuurlijk welke onderwerpen het demissionaire kabinet nog gaat behandelen en welke invloed de...

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is de opvolger van Bouwbesluit 2012 en is één van de vier AMvB’s (Algemene Maatregel van Bestuur) die uitvoering geven aan de Omgevingswet. Maar waarvoor gebruik je nu het Bbl? Een bouwwerk mag geen gevaar...

‘Een leerzame, andere kijk op gevels’ Gevels gaan soms tot grote hoogte en zijn het belangrijkste bouwdeel voor de aantrekkelijkheid van een vastgoedobject. Gevels duurzaam in stand houden is vaak een ingewikkelde opgave, des te meer omdat er in de...

‘Pittig, maar praktisch toepasbaar. En: beton is echt een vak apart’ Beton is een duurzaam materiaal, maar kan in de praktijk toch gebreken gaan vertonen. Om beton duurzaam in stand te houden, is het belangrijk om periodieke inspecties en onderhoud...

De beste begeleiding bieden tijdens een (ver)koop? Het marktgericht omgaan met kopers en het bouwen in de koopsector vereisen een klantgerichte houding. De persoonlijke wensen van de kopers worden steeds belangrijker en vragen een hogere organisatiegraad en flexibiliteit van het...

Jij wilt toch ook het geluid kunnen beheersen? In deze opleiding krijg je op interactieve wijze inzicht in de bouwfysische aspecten van geluid en geluidoverlast. Op het gebied van bouwfysische onderwerpen, zoals geluid en geluidsoverlast, leer je fouten of problemen...

“Met EB/A én EB/B heb ik genoeg kennis om te snappen wat anderen doen” Tijdens de opleiding Elementaire Bouwkunde A heb je de meest elementaire kennis van het bouwproces en de bouwtechniek geleerd. Wil je een verdiepingsslag maken en nog...

Als eerste op de hoogte zijn van de nieuwe Omgevingswet? De inwerkingtredingsdatum voor de Omgevingswet en de Wkb wordt 1 januari 2024. Het is daarom de hoogste tijd om stil te staan bij wat deze wet nu voor nieuws gaat...

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (kortweg: Bbl) is de opvolger van Bouwbesluit 2012 en één van de vier AMvB’s (Algemene Maatregel van Bestuur) die uitvoering geven aan de Omgevingswet. Dit besluit bevat regels over: veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid bij het...

Wil je je weg leren vinden in de bouwwereld? Leer de bouwtaal spreken en krijg een brede basiskennis over het bouwen. Als je veel in aanraking komt met bouwers, architecten, aannemers, projectontwikkelaars, vastgoedbeheerders, bouwfysici of toeleveranciers en je hebt geen...

Jij wilt er toch ook warm bijzitten? Wordt een expert op gebied van warmte en vocht. in de opleiding Bouwfysica in de praktijk: warmte en vocht leer je fouten en problemen te herkennen en hoe je ze kunt voorkomen. Daarnaast...

Door de omschakeling naar een duurzaam energiesysteem en de opheffing van het vereenvoudigd Energielabel, stijgt de vraag naar vakbekwame Energieprestatie Adviseurs. Deze cursus stoomt jou helemaal klaar voor het landelijk examen EP-W/B. Eerst volg je op eigen tempo en in...

Wil jij de systemen helemaal onder de knie krijgen? Met de cursus System engineering en Systeemgerichte contractbeheersing in kort bestek krijg je inzicht en in het waarom en hoe van deze methodieken. De belangrijkste processtappen en voorwaarden komen aan bod....

We zitten midden in de energietransitie. Woningen moeten circulair gebouwd worden, aardgasvrij zijn en energieneutraal gemaakt worden. Termen als BENG, CO2-neutraal, Nul op de meter, gasloos, biobased, EPV, MPG en klimaatneutraal vliegen je om de oren. Maar wat betekent het...

Wat was het in het Bouwbesluit en wat wordt het in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)? Tijdens deze workshop van een halve dag kom je te weten wat er verandert onder het Bbl. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is de...

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl