Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is de opvolger van Bouwbesluit 2012 en is één van de vier AMvB’s (Algemene Maatregel van Bestuur) die uitvoering geven aan de Omgevingswet.
Maar waarvoor gebruik je nu het Bbl? Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bbl voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften.

Tijdens deze workshop krijg je inzicht in de opbouw, begrippen en hoofdlijnen van het Bbl en in de specifieke werking van het Bbl. Ook leer je om te gaan met het Bbl. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet treden gelijktijdig ook de Wet kwaliteitsborging en het Besluit bouwwerken leefomgeving in werking. Deze eendaagse workshop is geheel op deze nieuwe regelgeving aangepast.

Inhoud

De workshop bestaat uit één dag, waarin o.a. de volgende onderwerpen aan bod komen:

Voor wie?

De workshop is voor jou bedoeld als je niet of nauwelijks in de praktijk met het oude Bouwbesluit 2012 of het Besluit bouwwerken leefomgeving hebt gewerkt. Of als je lang niet met het bouwbesluit of Bbl hebt gewerkt en je kennis wilt opfrissen.

Je bent bijvoorbeeld werkzaam bij een:

Leerlijn

Hoe vind ik mijn weg in het Bbl en hoe kan ik het toepassen? Daarvoor hebben wij een leerlijn ontwikkeld met de belangrijke onderdelen die je nodig hebt om aan de doelstelling te voldoen. Het start met deze workshop Basiskennis en is een inleiding in de werking en de systematiek van Bbl.

De onderdelen van de leerlijn zijn:

Afronding

Na afloop ontvang je een verklaring van deelname.