Traditiegetrouw worden op Prinsjesdag het Belastingplan en de verzamelnota SZW voor het volgende jaar bekendgemaakt met alle kengetallen waarmee in 2025 rekening moet worden gehouden.

Met een nieuwe regering mogen we de nodige veranderingen tegemoet zien. Om je wegwijs te maken in deze veranderingen organiseert BOB ieder jaar de Workshop Loon- en Salarisadministratie.

De workshop is al jaren het moment om bijgepraat te worden over de veranderingen die ons in het nieuwe jaar te wachten staan op het gebied van Loon- en Salarisadministratie.

Docenten Roelof van Marrum en Paul Soethout starten in oktober weer met de Workshop Loon- en Salarisadministratie.

Inhoud

Actualiteiten 2024/2025
De aangekondigde wijzigingen voor 2025, maar ook de relevante actualiteiten 2024 komen aan de orde. Denk hierbij aan nieuwe fiscale wetgeving en gewijzigde kengetallen voor 2025, die traditiegetrouw op Prinsjesdag bekend worden gemaakt. Ook de beoogde wijzigingen van het arbeidsongeschiktheidsstelsel zullen worden toegelicht. Verder is de verwachting dat de evaluatie van de WKR ook de nodige wijzigingsvoorstellen gaan bevatten.

Verbetering arbeidsmarktpositie voor flexwerkers en overige arbeidsrechtelijke wetgeving
Het wetsvoorstel ‘verbetering arbeidsmarktpositie flexwerkers’ komt met aanpassingen m.b.t. tijdelijke contracten en het verbod op nulurencontracten. Ook de rechtszekerheid en arbeidsvoorwaarden voor ingeleende arbeidskrachten gaan veranderen. De beoordeling van de arbeidsrelatie met ZZP-ers en de handhaving hierop zal ook gaan veranderen. Daarnaast zijn er nog ontwikkelingen m.b.t. het rouwverlof, concurrentiebeding en een vereenvoudiging van het verlofstelsel te verwachten.

Cao Bouw
Aan het einde van het jaar loopt de Cao weer af. Eventuele ontwikkelingen richting een nieuwe Cao zullen uiteraard worden behandeld. Ook de wijzigingen m.b.t. BPF-bouw in het kader van de wet toekomst Pensioen komen aan de orde.

Voor wie?

De workshop is voor jou interessant als je in, of ten behoeve van, het uitvoerende bouwbedrijf de loonadministratie als hoofd- dan wel als neventaak vervult of binnenkort gaat vervullen.

Achtergrondinformatie

Het studiemateriaal wordt besproken en toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. Dit kan ook je eigen casus of voorbeeld zijn.

Afronding

Het studiemateriaal wordt besproken en toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden.