Workshop Loon- en Salarisadministratie

Traditiegetrouw worden op Prinsjesdag het Belastingplan 2021 en de verzamelnota SZW 2021 bekend gemaakt met alle kengetallen waarmee in 2021 rekening moet worden gehouden. Ook zullen de definitieve wijzigingen in de WKR bekend worden gemaakt. Om u wegwijs te maken in deze veranderingen organiseert BOB ieder jaar de Workshop Loon- en Salarisadministratie.

De workshop is al jaren het moment om bijgepraat te worden over de veranderingen die ons in het nieuwe jaar te wachten staan op het gebied van Loon- en Salarisadministratie. Docenten Roelof van Marrum en Paul Soethout starten in oktober weer met de Workshop Loon- en Salarisadministratie.

 Openen als PDF

Opleidingsoverzicht

Inhoud

De Workshop Loon- en Salarisadministratie gaat in het najaar van 2020 van start op diverse locaties in het land. De volgende onderwerpen komen aan bod.

Actualiteiten 2020/2021

De aangekondigde wijzigingen voor 2021, maar ook de relevante actualiteiten 2020 komen aan de orde. Denk aan de fiscale wijzigingen als gevolg van corona, de wijzigingen rondom de verlofregelingen omtrent geboorte en het (betaalde) ouderschapsverlof.

Praktijkervaringen Wet Arbeidsmarkt in Balans

De wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is per 1 januari 2020 in werking getreden. Hoe is de invoering van deze wet in de praktijk uitgepakt en welke invloed heeft corona hierop gehad. Aan de orde komen het ontslagrecht en de transitievergoeding, de invloed van de premiedifferentiatie WW op tijdelijke contracten en het inlenen van uitzendkrachten en ZZP-ers. Ook de jurisprudentie tot dusverre en de WAB-wijzigingen vanaf 2021 worden behandeld.

Pensioenakkoord

Het pensioenakkoord gaat grote impact hebben op de pensioenregeling in de bouw en geeft mogelijkheden om 3 jaar eerder te stoppen met werken. Welke mogelijkheden heeft de pensioenregeling van de bouw nog meer? Het antwoord op deze vraag en nog veel meer relevante zaken krijgt u te horen tijdens de workshop.

Cao Bouw

Aan het einde van het jaar loopt de cao weer af. Eventuele ontwikkelingen richting een nieuwe cao zullen uiteraard worden behandeld. Ook staan we stil bij de specifieke uitwerking van de recent (juli 2020) afgesloten huidige cao.


Toelatingsvoorwaarden

Voor wie?

Personen die in, of ten behoeve van, het uitvoerende bouwbedrijf de loonadministratie als hoofd- dan wel als neventaak vervullen of binnenkort gaan vervullen.


Opleidingsduur

1 bijeenkomst van 09.00 uur tot 15.00 uur.

Groepsgrootte

20 personen.


Achtergrondinformatie

Werkwijze

Het studiemateriaal wordt besproken en toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden.

 


Toetsing

Soort afrondingsdocument

Na afloop van deze cursus ontvang je een verklaring van deelname.


Prijs

€ 450,- exclusief btw.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

079-325 24 75

hermelijn@bob-kob.nl