BOB en KOB gebruiken het programma Zoom om de voortgang van de lessen voor deelnemers online te realiseren. De afgelopen tijd zijn er berichten in het nieuws geweest omtrent de veiligheid en privacy van Zoom. We vinden het belangrijk dat iedereen veilig online de lessen kan geven en volgen en dat de privacy van de deelnemers gewaarborgd wordt. We hebben...

Naar aanleiding van de afgekondigde overheidsmaatregelen en richtlijnen RIVM berichten wij als volgt. Alle klassikale lessen/(coachings)bijeenkomsten worden opgeschort tot en met 28 april. Per groep bekijken wij of de lessen/bijeenkomsten met behulp van internetlessen vervangen kunnen worden. Deelnemers ontvangen hierover bericht. Hiervoor kunnen de reguliere lesroosters vooralsnog benut worden. Gelieve deze tijden reserveren. Waar nodig, berichten we de deelnemers over...

Door: Casper van Busschbach, Q2 System Engineering De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is een Wijzigingswet op de Woningwet, Wabo en het Burgerlijk Wetboek. Deze wetswijziging zorgt daarmee voor een stelselwijziging met grote impact op de gemeentelijke organisatie. Omdat de gevolgen pas duidelijk worden als je er echt mee gaat werken, is het essentieel om te oefenen met proefprojecten....

De jarenlange samenwerking met de gemeente Amsterdam krijgt een vervolg met de gunning aan BOB van een nieuw meerjarig opleidingstraject. Opleidingsmanager Hans van der Wijk: “De komende jaren ondersteunt BOB de gemeente Amsterdam met de opleidingen Elementaire Bouwkunde en ABW 1 en 2 voor de medewerkers in het domein van de VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving). Wij zijn trots dat...

Mkb-bedrijven kunnen vanaf maart dit jaar, alleen of in samenwerkingsverband, subsidie aanvragen voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarmee kunnen bedrijven bijvoorbeeld een eigen academie oprichten, loopbaanadviezen voor hun werknemers krijgen of de kennis en vaardigheden van hun medewerkers vergroten. Het kabinet trekt daar structureel €48 miljoen per jaar voor uit. In het...

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

079 - 325 24 50

info@bob-kob.nl