BOB besteedt veel aandacht aan het continu verbeteren van haar opleidingen. De verwachtingen en de behoeften van deelnemers en klanten spelen daarbij een belangrijke rol. Zo is recent de opleiding Projectleider B&U Kleinschalige Bouw grondig herzien. Opleidingsmanager Frank Doelare en docent Jack Peeters vertellen over de veranderingen. Frank: “We hebben de opleiding kritisch tegen het licht gehouden omdat we nog...

Omdat er veel raakvlakken zijn tussen het werk van werkvoorbereiders en uitvoerders, heeft BOB de opleiding Uitvoerder en Werkorganisator Grote Bouw helemaal opnieuw ontwikkeld, waarin beide bloedgroepen samen worden gebracht. Ook inhoudelijk is de opleiding opnieuw opgezet en volledig praktijkgericht gemaakt, waarbij de eigen bouwopgave centraal staat. Kerndocent Eddy Wiegertjes vertelt over deze nieuwe aanpak. Eddy: “Ik was als docent...

De bouwwereld is volop in ontwikkeling. BOB speelt daarop in door haar opleidingsaanbod continu te analyseren en te verbeteren. Een mooi voorbeeld is de opleiding Calculator B&U, die door opleidingsmanager Frank Doelare en docent Jarno Santbergen is vernieuwd. Jarno en Frank vertellen wat er is veranderd, en waarom. Frank: “We hebben een complete upgrade gedaan. Daarmee spelen we in op...

Door: Hans van der Wijk Tijdens de opleidingen ABW-1 en ABW-2 worden deelnemers met de actuele wetgeving opgeleid. De Wabo blijft zeker tot 1 juli 2022 van kracht. Omdat we nu in een overgangsfase zitten naar een nieuwe wetgeving, maken we ook uitstapjes naar de Omgevingswet. Kennis van Wabo Nu kun je denken: “Waarom zou ik me nog laten opleiden...

Door: Regina Koning Er werd de afgelopen tijd al veel over bericht in de media en op social media; het (verder) opschuiven van de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet. De minister heeft meer duidelijkheid gegeven in de Kamerbrief van 27 mei j.l. (Uitkomsten bestuurlijk overleg Omgevingswet 26 mei 2021). De nieuwe datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet die daarin wordt genoemd...

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

079 - 325 24 50

info@bob-kob.nl