Partners

Samenwerkingspartners

BOB Opleiding, Training en Advies werkt nauw samen met de volgende partners.

 

BOB Ingenieursbureau Zondag

BOB Ingenieursbureau Zondag is gespecialiseerd in het geven van beroepsopleidingen voor de functies van landmeter, uitzetter en maatvoerder. Wanneer deze opleidingen zijn gevolgd en het diploma behaald, kan men binnen een jaar de Proeve van Bekwaamheid afleggen voor het MBO diploma Landmeetkunde/Informatica, in samenwerking met het Radiuscollege te Breda. Ook kunnen deze opleidingen individueel gegeven worden als omscholingstraject voor werkzoekenden, in samenwerking met het UVW of Loopbaanbegeleiding. Alle opleidingen en cursussen kunnen ook gegeven worden als maatwerk in jouw bedrijf. Voor verdere informatie kun je kijken op www.bobzondag.nl.

 

Bouwend NL

Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. Zij werken aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doen zij met behulp van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.

 

Bouwopleiders:

Beter voor jou, beter voor infra en bouw

Zeven opleidingsinstituten hebben de krachten gebundeld.
Dit is hét platform voor het vinden van de juiste training of opleiding in bouw en infra

BOB / Betonvereniging / Bouwmensen / BouwCirkel / Civilion / KOB / SOMA Bedrijfsopleidingen

 

VAKprofiel Bouw
BOB heeft samen met Con7bouw internet assessment gereedschappen ontwikkeld om per functieprofiel Vaardigheden, Attitude en Kennis te meten. Kortom VAKprofiel Bouw.

www.vakprofielbouw.nl.

 

De Bouwcampus

De Bouwcampus begeleidt opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisontwikkelaars in praktijkgerichte pilots en experimenten. Zo ontdekken we hoe de bouw optimaal samenwerkt en geven we goede voorbeelden een podium. Het beoogde resultaat: een versnelling van innovatie, met inspirerende praktijkvoorbeelden om het structureel anders aan te pakken.

 

En&
BOB werkt samen met En& System Thinking at Work aan het implementeren van Projectsturing met Last Planner System en Leanmanagement in de Bouw.

 

Pacer

BOB werkt samen met Pacer Ingenieursbureau (Projectmanagement Contractmanagement Risicomanagement) op het gebied van Systems Engineering (ook modulair programma).

 

ISSO

ISSO kennisinstituut voor de installatiesector. Al 40 jaar geven ze kennis voor kwaliteit.

 

Vereniging BWT Nederland

Met de vereniging BWT Nederland werken we samen in de opleidingscommissie voor Bouw- en Woningtoezicht teneinde de kwaliteit van het opleiden en daarnaast een systeem van permanente educatie te realiseren.

 

Nyenrode

De Nyenrode Business Universiteit, is de oudste particuliere universiteit van Nederland. Het onderwijs is gericht op het bedrijfsleven.

 

Kenniscentrum Glas

Het Kenniscentrum Glas is dé facilitaire dienstverlener voor de glasbranche en aanverwante bedrijven met een breed pakket producten, diensten en kennis. Kenniscentrum Glas biedt adviesdiensten aan gemeenten, architecten, aannemers, gevelbouwers, glashandel en glasfabrikanten.

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl