Verf en Onderhoud

Aan het conserveren en beschermen van kostbare materialen, constructies en panden wordt jaarlijks door Woningbouwverenigingen, overheden en bedrijven enorme bedragen aan onderhoud uit gegeven. Veel van dit onderhoudswerk heeft te maken met verf.

Maar welke verf gebruik je op welke ondergrond en hoe bepaal je het moment wanneer verfonderhoud nodig. Die kennis kan je opdoen in deze module. Je krijgt kennis van de verschillende verftypes en systemen en gaat ook in de praktijk aan de slag met het bepalen van de conditie van het verfwerk. Hierbij worden de actuele ontwikkelingen als duurzaamheid en gebruik van NEN 2767 meegenomen

In deze opleiding wordt ingegaan inventarisatie, inspectie, onderhoud, keuringen, controles en toezicht. Met de verzamelde gegevens kan je input leveren voor het bijstellen en/ of aanpassen van de uitvoering van onderhoud en / of de op te stellen rapportages en meerjarenonderhoudsplanningen. Deze kennis helpt je om de juiste beslissing voor onderhoud te nemen en offerteaanvragen en opdrachten uit te zetten.

Zie ook het opleidingschema Beheer en Onderhoud en de Planning.

 Openen als PDF

Opleidingsoverzicht

Inhoud

 • Eigenschappen van type verf en verfsystemen en toepassing daarvan in relatie tot de ondergrond en het vervolgonderhoud.
 • De invloed van ondergrond en milieuomstandigheden op de levensduur van verfsystemen.
 • Schadebeelden inspectie- en onderzoeksmethoden.
 • Mogelijke schadebeelden i.r.t. NEN 2767 deel 2.
 • Omgaan met verf technische adviezen van leveranciers.
 • Verduurzamingsmogelijkheden.
 • Applicatiemethoden, verwerkingsvoorschriften en uitvoeringsaspecten.
 • Verfsystemen en ondergronden.
 • Algemene kennis van kosten zoals; prijsregelingen, kengetallen voor meerjarenbegrotingen en taakstellende budgetten.
 • Voorbereiding en uitvoering van een inspectie op locatie.
 • Garantie en onderhoudscontracten.
 • Advies over onderhoud.

Toelatingsvoorwaarden

 • MBO-Bouwkunde op niveau 4 of de BOB-opleiding Elementaire Bouwkunde A én MBO-niveau 4.
 • Minimaal 2 jaar werkervaring in renovatie en/of onderhoud.

Heb je wel MBO niveau 4 maar beschik je niet over de diploma's dan kun je bij BOB een test afleggen. In deze test wordt je MBO niveau op cognitief niveau bepaald. Voldoe je aan het niveau dan kun je instromen in de opleiding na het behalen van het diploma Elementaire Bouwkunde A. Denk je al te beschikken over de noodzakelijke bouwkundige kennis op Elementaire Bouwkunde A-niveau. Dan bestaat er een mogelijkheid om deze kennis aan te tonen middels het afleggen van een Online Bouwkundetest.

Zie onderstaand voor meer informatie:

Test MBO werk- en denkniveau

Test HBO werk- en denkniveau

Online Bouwkunde test

Voor wie?

Personen die werkzaam zijn als opzichter, beheerder of technische/ facilitaire medewerker van:

 • Bouwbedrijven/ organisaties in de sector beheer en onderhoud vastgoed.
 • Woningcorporaties, rijks-, provinciale- en gemeentelijke overheidsdiensten.
 • Zorg en onderwijsinstellingen, kantoorhuisvesting en productie omgevingen.
 • Belegging- en beheermaatschappijen.
 • Vervoers- en nutsbedrijven.
 • Aannemers, installateurs en (bouwkundige) adviesbureaus.

Op deze opleiding is een intakeprocedure van toepassing.


Achtergrondinformatie

Doel
Je leert hoe je op een doelmatige en professionele wijze je taken en werkzaamheden als technisch beheerder/ opzichter voor beheer en onderhoud van vastgoed kunt organiseren en uitvoeren.

 

Werkwijze
De theorie wordt aan de hand van het studiemateriaal besproken en toegelicht en je krijgt tevens huiswerk- en studieopdrachten mee.

 

Mogelijke vervolgopleiding op deze opleiding ‘Technisch Beheerder/Opzichter Onderhoud’ zijn
Projectleider beheer en onderhoud vastgoed (Sertum: Coördinator),
Asset- en onderhoudsmanager vastgoed (Sertum: Adviseur),
Uitvoerder Onderhoud en Renovatie B&U,
Vergadertechniek en Besluitvorming,
Conflicthantering.


Opleidingsduur

3 middag-/avondbijeenkomsten; 1 inspectiemiddag.

 

Groepsgrootte
16 personen.

 

Studiebelasting
40 uur.


Examen

Soort afrondingsdocument

De module wordt afgesloten met een tentamen.

 

Algemeen Examenreglement

In het Algemeen Examenreglement zijn voorwaarden vastgelegd die gelden voor alle examens, oftewel de spelregels waaraan jij en wij ons dienen te houden. Hier vind je het Algemeen Examenreglement en de Bijlage Examenreglement Technisch Beheerder/Opzichter Onderhoud.

 

Procedures vrijstelling 

Het is mogelijk om vrijstellingen aan te vragen voor een module/examen van een opleiding van BOB bv.

Een vrijstelling wordt toegekend indien je kunt aantonen dat je over de juiste kennis, vaardigheden, attituden beschikt, opgedaan in een eerdere opleiding van BOB bv of op grond van elders/eerder verworven competenties. De procedure voor het aanvragen van een opleiding kan per opleiding verschillen. De toekenning van vrijstellingen vindt plaats aan een individu, er kunnen geen rechten aan worden ontleend door anderen. Wil je weten of je in aanmerking komt, stuur dan een email naar de contactpersoon van de betreffende opleiding.

Vrijstelling modules opleiding TBO

Download procedure/aanvraagformulier vrijstelling TBO.

 

Herkansing

Indien je niet slaagt voor een examen dan kom je meestal in aanmerking voor een herkansing.  Hiervoor krijg je vanuit de Bob een uitnodiging. Voor deze herkansing moet apart worden aangemeld en betaald. Voor de tarieven van herkansingen kun je contact opnemen met jouw contactpersoon.

 

Annuleren

Indien je genoodzaakt bent jouw deelname aan een examen te annuleren, dan kun je dit mailen naar jouw contactpersoon van de opleiding. Let daarbij goed op de annuleringsvoorwaarden, er kunnen kosten verbonden zijn aan een afmelding.

Annuleringsvoorwaarden

Wanneer je cursist bent die voor de eerste keer gaat deelnemen en een examen wenst te annuleren:

 • Betaal je € 50 administratiekosten wanneer dit binnen 3 weken voor de dag van het examen plaatsvindt.
 • Betaal je bij een volgende afname de herkansingskosten wanneer dit op of na de dag van het examen plaatsvindt

Wanneer je een herkanser bent en een examen wenst te annuleren:

 • Betaal je alle kosten wanneer dit op of na de dag van het examen plaatsvindt;
 • Betaal je 50% van de kosten en € 50 administratiekosten wanneer je dit binnen 3 weken voorafgaande aan de dag van het examen doet;
 • Betaal je € 50 administratiekosten wanneer je dit tot uiterlijk 3 weken voor de dag van het examen doet.

Prijs

€ 1.250,- exclusief btw.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Mirjam Sentel

079-325 24 88

sentel@bob-kob.nl