Nieuwe opzet opleidingen Onderhoud en beheer van vastgoed

Onderhoud en beheer van vastgoed wordt steeds vaker gezien als strategisch speerpunt, door eigenaren en beheerders van vastgoed. Terecht, gezien de economische en maatschappelijke waarde van de nationale vastgoedvoorraad en de enorme verduurzamingsopgave. Wij spraken twee ervaren docenten in dit vakgebied, over het belang van up-to-date vakkennis en erkende diploma’s.

Johan Smit en Rob Nieuwpoort zijn niet alleen al jaren docent en ontwikkelaar van opleidingen. Naast een jarenlange ervaring, aan zowel de advieskant als bij opdrachtgevers, zijn zij ook betrokken bij brancheorganisaties, normontwikkeling, opleidingen en examencommissies. Daarnaast zijn zij auteur van standaardwerken voor het onderwijs, zoals Jellema 13 Asset- en Onderhoudsmanagement Vastgoed. Hun missie is om het vakgebied vastgoedbeheer verder te professionaliseren, met relevante opleidingen voor diverse doelgroepen en erkende examens.

Johan Smit

Makkelijker om examen te doen

Wat betreft examens, hebben de mannen goed nieuws. Johan: “In de nieuwe opzet van de opleidingen Projectleider Beheer en Onderhoud Vastgoed (PBOV) en Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed (AOV), wordt het examen onderdeel van het gehele traject. Daar werken we vanaf het begin ook naartoe, zodat de deelnemers optimaal voorbereid zijn op het examen.” Rob: “Voorheen was het examen optioneel na de opleiding, daar moesten deelnemers zich apart voor inschrijven. Door dit te integreren nemen we een onnodige drempel weg, en wordt het veel makkelijker om examen te doen.”

Uiteraard worden de examens nog steeds erkend door Sertum. Johan: “Onze deelnemers kunnen met hun diploma bij Sertum terecht voor opname in het Register en voor de Permanente Educatie (PE), zodat ze hun vakkennis actueel kunnen houden. Bijvoorbeeld over de nieuwe norm NEN 8026 – Methodiek voor het waardegestuurd in stand houden van assets in de gebouwde omgeving.”

Rob Nieuwpoort

Onderscheiden door certificering en registratie

Rob: “In de markt zie je de vraag toenemen, bij tenders bijvoorbeeld, naar een SCEV-diploma of Sertum-registratie. Opdrachtgevers borgen daarmee dat inspecteurs, coördinatoren en adviseurs gediplomeerd en geregistreerd zijn. Voor zowel individuen als organisaties is het dus belangrijk dat mensen aan de Maatlat voor Onderhoudskundigen voldoen.”

Toegesneden op doelgroepen

Twee opleidingen die BOB-KOB binnen haar Vastgoed Academy aanbiedt, zijn Projectleider Beheer en Onderhoud Vastgoed (PBOV, Sertum Coördinator) en Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed (AOV, Sertum Adviseur). Beide kennen andere doelgroepen, een andere insteek en ander niveau. De opleiding Projectleider Beheer en Onderhoud is bedoeld voor mensen die een coördinerende rol hebben. Johan: “Dat zijn bijvoorbeeld projectleiders en/of technisch beheerders. Zij zorgen ervoor dat onderhoudsprojecten worden gerealiseerd. Vaak hebben zij een meer specialistische en technisch- inhoudelijke achtergrond en kennis dan de deelnemers aan Asset- en Onderhoudsmanager.”

De opleiding Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed is voor mensen die vervolgens doorgroeien of een technische-, bedrijfskundige- of facilitaire achtergrond hebben, en bijvoorbeeld vastgoedbeheerder, -regisseur of -adviseur willen worden. Rob: “Vaak zijn dat generalisten, die een meer adviserende-/organiserende- en managementrol hebben of ambiëren. Zij brengen zaken als verduurzaming, portefeuillevisie, -strategie en beleid en budgetten bij elkaar. Inclusief onderzoek en inspecties om vanuit dat inzicht te komen tot integrale plannen voor instandhouding. Zij zijn dus meer bezig met de jaar- en meerjarencyclus en het sturen op kwaliteit, risico’s en kosten, waar projectleiders focussen op de realisatie concrete projecten.”

In het vakgebied biedt BOB-KOB ook de leerlijn Technisch Beheerder/Opzichter Onderhoud. Voor de zogenaamde zij-instromers, vaak mensen zonder een technische of bouwkundige achtergrond, die in het vakgebied vastgoedbeheer gaan werken, zijn er bovendien de opleidingen Elementaire Bouwkunde A en B.

Relevant voor de gehele sector

Deelnemers aan zowel de PBOV als de AOV komen uit allerlei soorten bedrijven en organisaties. Johan: “De opleidingen zijn relevant voor vastgoedeigenaren en -beheerders, dus ook gemeenten, woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen of vervoersbedrijven. Maar ook voor adviseurs bij advies- en ingenieursbureaus en bij onderhoudsservicepartijen, zoals aannemers en installateurs. Want opdrachtgevers besteden steeds meer taken uit, waardoor er meer wordt gevraagd van bijvoorbeeld hun servicepartners. Denk aan het volledig onderhoud en beheer. Dat betekent dat die marktpartijen ook op tactisch niveau moeten kunnen meedenken en adviseren over het in stand houden van vastgoed.”

Verdere professionalisering van het vakgebied

De opleidingen worden continu geactualiseerd, op basis van de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied, zoals de nieuwe NEN 8026. Rob: ‘Wij willen met onze opleidingen bijdragen aan de verdere professionalisering van het vakgebied, door mensen op te leiden, en bij te scholen, naar de nieuwste kennis en inzichten. En met de nieuwe koppeling naar de gecertificeerde examens, staat de deur naar opname in het Sertum Register en Permanente Educatie wijd open.” Johan lacht: “Zonder voor eigen parochie te willen preken, denken wij echt dat deze opleidingen een absolute meerwaarde zijn, in het vakgebied Vastgoedbeheer.”

Meer weten over de opleidingen? Of wil je een adviesgesprek over welke opleiding het beste bij jouw wensen en behoeften past.

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl