Projectleider Beheer en Onderhoud Vastgoed (Sertum: Coördinator)

Ben je toe aan de volgende stap in je carrière? Na de opleiding Technisch beheerder/Opzichter onderhoud kun je je verder ontwikkelen tot Projectleider Beheer en Onderhoud Vastgoed.

Als Projectleider Beheer en Onderhoud Vastgoed organiseer, coördineer, begeleid en controleer je onderhoudsmaatregelen volgens een meerjarenonderhoudsplanning, jaarlijkse onderhoudsplannen en niet gepland onderhoud. Je bent in staat om een projectorganisatie of onderzoeksproject op te zetten en je kunt resultaten van projecten of specialistische onderzoeken rapporteren en presenteren.

Je werkt samen met- of ondersteunt de Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed (Sertum: adviseur) bij de definitie van onderhoudsplannen en de identificatie van de benodigde middelen voor de uitvoering, de projectleiding, de controle en de analyse van budgetafwijkingen. Ook doe je voorstellen voor verbetering met betrekking tot kwaliteit, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, onderhoud en veiligheid van het object.

Wanneer je de opleiding succesvol afsluit met een examen, waarvoor je je apart dient aan te melden bij SCEV, ontvang je het SCEV certificaat ‘Coördinator’ (deze examenkosten zijn niet inbegrepen in de opleidingskosten). Dit certificaat biedt je de mogelijkheid om je in te schrijven in het Sertum register Coördinator.

Bekijk ook het opleidingsschema Vastgoedbeheer en ontwikkeling.

Examen
Prijs
Inhoud
Toelatingsvoorwaarden
Achtergrondinformatie
Opleidingsduur
 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Opleidingsoverzicht

Inhoud

De inhoud en opzet van de opleiding is als volgt:

Inleiding Beheer en onderhoud vastgoed

 • Diverse verdiepingsitems op onderwerpen uit de opleiding Technisch Beheer en Onderhoud;
 • Markt, maatschappij, economische en technologische ontwikkelingen;
 • Wet en regelgevende kaders in relatie tot projecten en regulier beheer en onderhoud;
 • Informatiebeheer en vastgoeddossier.

Beheer en onderhoudsprocessen voor instandhouding

 • Planvorming en budgettering;
 • Verbeteringen, aanpassingen, duurzaamheid en energiebeheeraspecten;
 • Regulier onderhoud.

Project- en bouwmanagement

 • Projectorganisatie projectmatig werken;
 • Projectfasen voorbereiding en planningsmethoden;
 • Kwaliteit en kostenleer en afwegingsaspecten in relatie tot een programma van eisen;
 • Projectfasen van realisatie;
 • Directievoering en toezicht (bouwplaatsmanagement);
 • Projectafronding en overdracht naar beheer.

Contractmanagement en beheer en onderhoud

 • Soorten contracten en do's en don'ts;
 • Toepassing van NEN 2767 in prestatiecontracten;
 • Contractbeheersing en beheer.

Examentraining

 • SCEV-examen.

Toelatingsvoorwaarden

Tenminste 5 jaar ervaring in het vakgebied technisch beheer en onderhoud van vastgoed en/of het diploma van de opleiding ‘Technisch Beheerder/Opzichter Onderhoud’ .

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor personen die werkzaam zijn bij; woningcorporaties, commercieel vastgoed, zorgvastgoed, gemeenten, provincies, ministeries, Rijksvastgoed, energiebedrijven, waterschappen, aannemers, ingenieur- en adviesbureaus, VvE-beheer.

Op deze opleiding is een intakeprocedure van toepassing.


Opleidingsduur

6 middag/avondbijeenkomsten.

Groepsgrootte

20 personen.

Studiebelasting

70 uur.


Achtergrondinformatie

Resultaat

Na het volgen van de opleiding heb je inhoudelijke kennis, kunde en vaardigheden op het gebied van:

 • Uitvoering en borging van onderhoudsstrategieën en -beleid;
 • Onderhoudsmaatregelen identificeren, plannen, organiseren en leidinggeven aan projecten;
 • Organiseren van de inzet van mensen, systemen, materiaal, materieel en beheren en ontwikkelen;
 • Naleving en waarborgen van voorschriften en procedures gerelateerd aan veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten;
 • Werken aan continu verbeteren van onderhoudsprocessen in relatie tot actuele technologische en organisatorische ontwikkelingen;
 • Meewerken aan de totstandkoming van contracten, aanbestedingen en het bewaken van prestaties van contractanten;
 • Effectieve communicatie en informatie structuur organiseren met alle belanghebbenden zoals; (onder)aannemers, collega’s, adviseurs, inspecteurs, opdrachtgevers, huurders en leveranciers.

Werkwijze

De theorie wordt aan de hand van het studiemateriaal besproken en toegelicht. Tevens word je voorbereid op het examen en krijg je een communicatietraining mede gericht op rapporteren en presenteren.

Vervolgopleiding

Diverse soft-skills en vak- of kennisgerichte opleidingen en/of Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed.


Examen

Soort afrondingsdocument

De opleiding kan worden afgesloten met een examen dat wordt georganiseerd onder auspiciën van de Stichting COMOG (Vereniging Consultants OnderhoudsManagement Onroerend Goed) Examens Vastgoed (zie www.scev.nl ).

Geslaagden ontvangen het SCEV certificaat ‘Coördinator’. Dit certificaat bied je de mogelijkheid om je in te schrijven in het Sertum ‘Coördinator’ register (zie www.sertum.nl ).


Prijs

€ 3.250,- exclusief btw.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Mirjam Sentel

079-325 24 88

sentel@bob-kob.nl