“Met EB/A én EB/B heb ik genoeg kennis om te snappen wat anderen doen”

Tijdens de opleiding Elementaire Bouwkunde A heb je de meest elementaire kennis van het bouwproces en de bouwtechniek geleerd. Wil je een verdiepingsslag maken en nog meer weten over bouwkunde? Volg dan de opleiding Elementaire Bouwkunde B.

In de eerste opleiding wordt voornamelijk kennisgemaakt met de bouwnijverheid, begrippen en bouwmethoden. De opleiding Elementaire bouwkunde B gaat verder in op het maken van bouwtechnische berekeningen op zowel bouwfysisch als constructief gebied. Ook leer je eenvoudige bouwkundige details te tekenen, en wordt er ingegaan op de relatie tussen Wet- en regelgeving en duurzaamheid.

Voor wie?

Je kunt meedoen met de opleiding als je bouwkundige kennis hebt op Elementaire Bouwkunde A niveau. Basiskennis op het gebied van wis- en natuurkunde is gewenst. De opleiding is echt wat voor jou als je als aankomend bouwkundige je kennis en vaardigheid op dit terrein wil verdiepen en verbreden.

Inhoud

Werkwijze

Je hebt toegang tot alle informatie over de opleiding in de online leeromgeving van BOB-KOB. In de lessen wordt de theorie aan de hand van het studiemateriaal en presentaties besproken en toegelicht.

Voorafgaand aan elke les heb je het lesmateriaal voor die les bestudeerd. De lessen zijn dan meer gericht op het behandelen van praktijkvragen, oefenen met een casus en het werken aan de afsluitende opdracht. Het studiemateriaal kan na de opleiding eenvoudig als naslagwerk worden gebruikt. Ook zijn de lessen op video opgenomen en online beschikbaar.

Als je voorafgaand aan de opleiding niet de opleiding Elementaire bouwkunde A hebt gevolgd, dien je het boek Basisboek bouwkunde zelf aan te schaffen. Als je vragen hebt over welke versie van het boek je nodig hebt dan helpen we je daar graag mee.

Afronding

Tijdens de laatste bijeenkomst doe je online het theorie-examen. Deze telt voor 30% mee in het totaalcijfer. Daarnaast werk je aan een praktijkopdracht waarbij je een ontwerp van een gebouw uitwerkt. Deze opdracht dien je binnen 2 weken na de laatste les te uploaden op de online leeromgeving. Deze telt voor 70% mee. Als je de opleiding met succes afrondt ontvang je het diploma Elementaire Bouwkunde B.

Vervolgopleiding