“Je krijgt een helicopterview van wat vastgoedbeheer is”

In de dynamische wereld van vastgoedbeheer is het essentieel dat je je blijft ontwikkelen. Jordi van Kester (36 jaar) volgde daarom de BOB-opleiding Projectleider Beheer en Onderhoud Vastgoed. “Ik ben me nu bijvoorbeeld nog bewuster geworden van de vastgoedrisico’s.”

Jordi werkt al zestien jaar bij Arcade mensen en wonen, een woningcorporatie in Westland en Den Haag, waar hij na zijn mbo Bouwkunde als EPA-adviseur instapte en in de avonduren zijn hbo-opleiding Bouwkunde heeft gevolgd. Nu is hij Technisch Vastgoedbeheerder met een breed takenpakket: van het opstellen van de Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB) voor 10.000 eenheden tot het beheren van energielabels en het waarborgen van de brandveiligheid. Ook doet hij de werkvoorbereiding en begeleiding van planmatig onderhoud en het contractbeheer van onderhoudscontracten. “Binnenkort gaan we de conditiemeting van ons bezit doen, volgens NEN 2767, en de begroting opstarten voor 2025. Die diversiteit maakt mijn werk uitdagend en boeiend.”

Projectmatig werken

Zijn keuze voor Projectleider Beheer en Onderhoud Vastgoed was ingegeven doordat zijn verwachting is dat er sectorbreed meer projectmatig gewerkt gaat worden, ook bij Arcade: “Ik wilde meer handvatten krijgen om projecten gestructureerd op te starten, te begeleiden en op te leveren.” Hoewel de opleiding meer gericht bleek op allround onderhoud dan op grootonderhoudsprojecten, vond Jordi hierin een waardevolle verdieping van zijn huidige werk. “Je weet nooit alles, dus het is altijd goed om bij te spijkeren. Zo ben ik mij extra bewust geworden van wat de diverse vastgoedrisico’s zijn, en hoe je die efficiënt vastlegt binnen de organisatie. Je denkt als eerste aan brandveiligheid, maar het betreft ook onderwerpen als legionella en noodverlichting.”

Wat Jordi betreft, krijg je als deelnemer een goede helicopterview van wat vastgoedbeheer is. Vooral het onderdeel over contractvormen vond hij bijzonder interessant. “Ik weet nu beter welke contractvormen er in de branche zijn. Opvallend was dat iedereen daar zo zijn eigen visie op heeft, wat tot leuke discussies leidde. Vooral de definities die in contracten worden omschreven zijn interessant om verder uit te diepen voor het afsluiten van een nieuw contract.”

Jordi van Kester, Technisch Vastgoedbeheerder bij Arcade mensen en wonen

Slopen of groot onderhoud?

Een ander fascinerend element van de opleiding was de behandeling van een praktijkcasus over een straat met huizen uit een bepaald bouwjaar. De groep werd uitgedaagd om in duo’s technische mankementen te analyseren en adviezen te formuleren, gevolgd door een klassikale bespreking. De kernvraag was wat de strategie voor dat complex moet worden en welke risico’s er zijn. Moeten de huizen gesloopt en vervangen worden of volstaat groot onderhoud? “Ook dat leidde tot leuke discussies. Dit gaat meer over asset management dan over projectleider zijn, maar het was heel leerzaam. En het was fijn dat de docenten duidelijk veel praktijkervaring hadden.”

Tijdens de opleiding leerde Jordi ook om rapporten beter te doorgronden en te beoordelen. “Ik ben altijd al kritisch, maar door deze opleiding weet ik nog beter waar ik op moet letten. Een rapport dat door een gerenommeerd ingenieursbureau is opgesteld wil niet per definitie zeggen dat dit geen onjuistheden bevat. Je kunt er nooit vanuit gaan dat het rapport klopt: het moet gebaseerd zijn op feiten en die feiten moeten kloppen. En is het rapport wel volledig? Heel belangrijk is ook te kijken naar je vraagstelling. Is die wel volledig en correct? Want dat is mede bepalend voor de kwaliteit van het rapport.”

Ambitie

Jordi zit vol ambitie: hij wil zich de komende jaren verder ontwikkelen tot professioneel vastgoedbeheerder. “Deze opleiding helpt hier zeker bij. Ik wil graag doorgroeien naar de functie van teamleider van de afdeling. In die rol ben je natuurlijk minder inhoudelijk bezig, wel kan ik mijn collega’s met de opgedane kennis meer bewust maken van de vastgoedrisico’s en ervoor zorgen dat we de risico’s onder controle houden. Ik overweeg om mijn vaardigheden verder uit te breiden, met name op het gebied van interpersoonlijke vaardigheden: dus minder gericht op de technische aspecten van bouwkunde, en juist meer gericht op gesprekstechnieken en motiverende gespreksvoering.”

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl