“De opleiding heeft mijn kijk op vastgoedbeheer radicaal veranderd”

Met de opleiding Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed combineer je vakinhoudelijke kennis met tactisch inzicht. Je leert beleidsmatig en concreet invulling te geven aan het ‘Technische Beheer & Onderhoud’. Je verbetert je procesmatig denken en werken. Daarbij richt je je op een duurzame instandhouding van veilig vastgoed.

Deze opleiding geeft je inzicht in vastgoedstrategie, onderhoudsbeleid, het totale beheer- en onderhoudsproces en het kunnen optimaliseren. Dit binnen de kaders van ‘Asset- en onderhoudsmanagement’ op basis van de NEN-ISO 55000. Hierbij weeg je in je functie van assetmanager en adviseur voortdurend verschillende doelstellingen, wensen en eisen tegen elkaar af en breng je balans binnen de driehoek van functie, risico en kosten. Je regisseert onderhoudsprocessen, adviseert over te volgen onderhoudsstrategieën, geeft sturing aan deze organisatie en fungeert als een ‘Spin in het web’.

In deze opleiding leer je:

Inhoud

De inhoud en opzet van de opleiding is als volgt:

Persoonlijk Assessment (Voorbereidingsopdracht)

Ter voorbereiding op de Opleiding Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed krijg je als kandidaat een Excel bestand met diverse vragen. Het doel van dit persoonlijk assessment is om op voorhand inzicht te verschaffen in de totale ins en outs van Asset- en onderhoudsmanagement. Daarnaast brengt het assessment jouw ambitie en ontwikkelingsbehoefte in beeld. Hierdoor krijg jij als deelnemer al zicht op de terminologie en inhoud en complexiteit van het speelveld ‘Asset- en onderhoudsmanagement vastgoed. Tevens krijgen de docenten inzicht in waar je staat en wat je ambitie is. Zij ondersteunen jou om hierin verder te ontwikkelen.

Vastgoedsturing: Asset- en onderhoudsmanagement (Middag + Avond)

Rapporteren en presenteren (Middag + Avond)

Theorie/aanpak voor mondelinge en schriftelijke presentatietechnieken ter voorbereiding voor het zelf schrijven van een ‘goed’ rapport en houden van een persoonlijke presentatie. Er wordt gewerkt met het door de docenten aangereikt materiaal en met de door jou zelf ingebrachte rapporten. Tijdens de vaardigheidstraining wordt met elkaar de rapportage doorgenomen aan de hand van jouw bevindingen die je individueel presenteert.

Vastgoedinformatiemanagement + Wetten, regels, normering en richtlijnen voor veilig en gezond vastgoed (Middag + Avond)

Duurzaam en energiebewust gebruik en hergebruik (Middag + Avond)

Integrale planvorming, budgettering en afstemming van onderhoud op beleidsuitgangspunten (Middag + Avond)

Regievoering en prestatiegericht samenwerken (Middag + Avond)

Effectieve Gespreksvoering, inclusief voorbereiding op het SCEV Examen (Middag + Avond).

Luisteren, samenvatten, doorvragen. Inleven in de gesprekspartner en aandacht voor verbale en non-verbale communicatie. Technieken aanleren, oefenen en eigen stijl ontwikkelen. Dit gericht op het voeren van een adviesintroductiegesprek (start- en einde van een gesprek) en een adviesrapport toelichten op hoofd- en bijzaken.

Voor wie?

Je kunt meedoen aan de opleiding als je bijvoorbeeld werkzaam bent bij Vve-beheer, een woningcorporatie, zorgvastgoed, overheidsdienst, ingenieur- en adviesbureau, aannemer enz.
Daarnaast heb je hbo werk- en denkniveau (bijvoorbeeld opleiding Bouwkunde of Facilitymanagement) of tenminste 3 jaar ervaring in het vakgebied technisch beheer en onderhoud van vastgoed. En/of je hebt de opleiding ‘Technisch Beheerder/Opzichter Onderhoud’ inclusief technische keuzemodulen en/of de opleiding en het SCEV-examen voor ‘Coördinator’ met goed gevolg afgelegd. Zo niet, schrijf je dan toch in en vul de digitale vragenlijst in die je krijgt toegestuurd. We kunnen dan samen kijken of deze opleiding goed bij je past.

Werkwijze

Je hebt toegang tot alle informatie over de opleiding op de online leeromgeving van BOB-KOB.
Het boek voor hoger onderwijs, Jellema deel 13; Asset- en onderhoudsmanagement Vastgoed maakt hier deel van uit.

In de lessen wordt de theorie aan de hand van het studiemateriaal en presentaties besproken en toegelicht. Er is veel ruimte voor het behandelen van de eigen praktijksituaties. Tevens word je voorbereid op het examen en krijg je een communicatietraining gericht op rapporteren en presenteren.

Afronding

Na afloop ontvang je een bewijs van deelname.

De opleiding kan worden afgesloten met een examen dat wordt georganiseerd onder auspiciën van de BOB-KOB-examencommissie.

Geslaagden ontvangen het BOB-KOB-diploma ‘Adviseur’. Dit diploma biedt je de mogelijkheid om je in te schrijven in het Sertum register Onderhoudskundig Adviseur (zie www.sertum.nl ).