“Je leert de andere kant van de vastgoedmedaille kennen”

Het werk van Patrick Daamen (40 jaar) verschoof afgelopen jaren van realisatie naar beheer en onderhoud. Om zijn kennis te verdiepen, volgde hij de BOB-opleiding Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed. “Ik heb nu een breder begrip van de vastgoedwereld en het samenspel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.”

Patrick startte zijn loopbaan in 2006 bij aannemingsmaatschappij J.P. van Eesteren, als werkvoorbereider grote projecten. Nu is hij een van de sleutelfiguren van de afdeling beheer en onderhoud binnen J.P. van Eesteren: “In 2012 zag je een duidelijke verschuiving in de markt van UAV- naar UAV-GC contracten, dus met ontwerp, uitvoering en onderhoud geïntegreerd. Dit zette ons bij JPvE aan tot een andere benadering van onderhoud.” Hij haalt voorbeelden aan van complexe onderhoudsprojecten zoals Europol in Den Haag en De Nederlandsche Bank in Amsterdam, waarbij hij veel leerde over multidisciplinaire samenwerking en innovatieve onderhoudscontractvormen.

Patrick Daamen, Technisch Manager Service en Onderhoud bij J.P. van Eesteren

In zijn huidige rol als Technisch Manager Service en Onderhoud is Patrick verantwoordelijk voor alles rondom correctief klachtenonderhoud, preventief onderhoud en garantieonderhoud. Hij vertelt: “Samen met het team Beheer en Onderhoud stellen we de vastgoedstrategie vast, inclusief meerjaren-onderhoudsplannen, en inspecteren we periodiek het vastgoed volgens de BOEI of NEN 2767 methodiek. Het boeiendst vind ik het analyseren van de vastgoedinformatie en het operationeel, tactisch en strategisch overleg met onze opdrachtgevers. Deze combinatie geeft mij een goed inzicht in hun uitdagingen.”

Bredere blik

Zijn interesse in het vakgebied werd verder verdiept door de opleiding Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed. “Ik weet nu vooral meer over de processen en denkwijzen van onze opdrachtgevers: waar zitten zij mee, en welke ideeën hebben zij over vastgoed? En hoe zijn de organisatiestructuren, budgetvorming en beslissingsbevoegdheden geregeld? Die kant van de medaille wilde ik graag kennen. Zelf bekijk ik zaken immers vooral vanuit de uitvoerende partij, als technische dienstverlener. De opleiding heeft mijn begrip van de vastgoedwereld aanzienlijk verbreed, met name in het samenspel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.”

Innovatie

Een van de modules was gericht op innovatie, en dat kwam Patrick goed uit: “Wij zijn momenteel met twee zaken aan het pionieren. Allereerst focussen we op het portefeuille-overstijgend hergebruik van materialen. Ik beheer diverse onderhoudsprojecten waarbij wij bij verbouwingen vrijkomende materialen zoals binnenwanden en plafondplaten opnieuw inzetten bij projecten voor andere opdrachtgevers. Daarnaast zijn we bezig met drone-inspecties, zoals onlangs van de Kubuswoningen in Rotterdam voor een Vereniging van Eigenaren. Deze woningen zijn lastig te bereiken, maar dankzij drones kunnen we het benodigde buitenonderhoud nu moeiteloos in kaart brengen.”

Levensduurverlengend vastgoed

Met zijn nieuwe kennis en inzichten is Patrick ambitieus over de toekomst. Hij wil de vastgoedkennis van JPvE verder ontwikkelen en deze al in de ontwerpfase van projecten toepassen. “Het idee is om al ‘aan de voorkant’ de juiste materiaalkeuzes te maken: materialen die lang meegaan én goed te onderhouden zijn en dus bijdragen aan levensduurverlenging van het vastgoed. We richten ons hiermee op duurzaamheid en betrekken dit actief in het ontwerpproces, zodat we met het aanbieden van ontwerp, realisatie en onderhoud een one-stop-shop kunnen zijn voor onze opdrachtgevers.”

Patrick raadt de AOV-opleiding enthousiast aan, met name voor partijen die te maken hebben met uitdagingen in vastgoedbeheer. “Het is ook erg nuttig voor uitvoerende bedrijven die zich willen aanpassen aan veranderende marktomstandigheden en daarin een toegevoegde waarde willen bieden,” zegt hij. Voor zijn eigen professionele ontwikkeling neemt Patrick deel aan workshops en informatiebijeenkomsten. “Of ik aan een nieuwe opleiding begin, weet ik nog niet, maar je moet altijd openstaan voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen.”

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl