Management

Management vaardigheden, kennis en persoonlijke effectiviteit zijn noodzakelijk om sturing te geven aan jouw organisatie. Het aansturen van verschillende disciplines met voldoende abstractieniveau staat centraal tijdens de opleidingen. Je leert de complexiteit van bedrijfsvoering te overzien, collega’s te motiveren en uit te dagen en goed samen te werken met de diverse partners en stakeholders. Houd deze pagina goed in de gaten, BOB is een samenwerking aangegaan met Nyenrode Business Universiteit om het aanbod op management gebied stevig uit te breiden.

Twijfel je nog tussen de opleidingen? Neem contact met ons op via 079- 325 2450 of bekijk het opleidingschema Kleinschalige bouw en Grootschalige bouw.

 

Sorteer opleidingen op

In de bouw wordt >75% ingekocht bij leveranciers en onderaannemers. De kwaliteit van inkoop kan dan ook van grote invloed zijn op het bedrijfsresultaat van de onderneming. De inkoper dient niet alleen kennis van markt, product en proces te hebben,...

In deze opleiding verkrijg je de kennis, vaardigheden om een effectieve projectleider te worden in combinatie met je praktijk-/werkervaring. Binnen de opleiding Projectleider B&U Infra wordt ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden van de projectleider. Een reëel plan van aanpak...

De architect en de adviseur krijgen meer en meer te maken met korte voorbereidingstijden, strakke budgettering, nieuwe ontwikkelingen in de bouwtechnieken, invloeden van de overheid, inspraakprocedures etc. Het is met name de projectleider binnen het bureau ontwerp en advies of...

UAV-GC, EMVI, BVP, onderscheidend vermogen, Project Management Plan en Verificatie/Validatie zijn enkele begrippen waar de aannemer mee te maken krijgt in de UAV GC aanbesteding. Door het verleggen van ontwerpkracht en verantwoordelijkheid naar de aannemers bij dit type projecten wordt...

Het ontwikkelen van kerncompetenties voor ‘de bedrijfsleider’ staat centraal in deze leergang. Bedrijfskundige kennis en vaardigheden maar ook persoonlijke effectiviteit ontwikkelen om sturing te kunnen geven aan de organisatie. In staat zijn de verschillende disciplines aan te sturen en voldoende...

Deze opleiding is schriftelijk en loopt in principe gelijk met een reguliere opleiding. Aanmelden kan via de interesselijst of via de startdatum. De startdatum is de datum van de 1e les van de reguliere opleiding. Het rooster van de reguliere...

Tijdens de opleiding Loon- en salarisadministratie komen alle aspecten uit de Bouw & Infra CAO aan de orde waarmee een medewerker op de loonadministratie bekend moet zijn. In deze opleiding wordt aandacht besteed aan o.a. de administratieve verplichtingen van de...

Een MBO4 diploma op basis van je vakmanschap? Je bent een vakman en ambieert een leidinggevende positie? Vergroot je kansen.Dat kan nu met de opleiding Leidinggeven op basis van Vakmanschap. De huidige ontwikkelingen in de markt leiden tot een groeiende...

De opleiding richt zich vooral op het opzetten en beheersen van een projectorganisatie om zelfstandig kleinschalige onderhouds-, renovatie, verbouw- en nieuwbouw projecten aan te sturen. Tevens richt de opleiding zich op de coördinatie van de bedrijfsvoering, zodat de deelnemer als...

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

079 - 325 24 50

info@bob-kob.nl