Projectvoorbereider

Om projectvoorbereiders in staat te stellen om projecten optimaal van de Schetsontwerp fase (SO) naar Uitvoeringsontwerp fase (UO) te brengen, zodat het plan overgedragen kan worden naar de uitvoeringsfase, is de opleiding ‘Projectvoorbereider’ ontwikkeld. Het succes wordt voor een belangrijk deel aan de voorkant bepaald!

Steeds meer (ontwikkelende) (bouw)bedrijven krijgen de verantwoordelijkheid om na gunning of bijvoorbeeld in eigen ontwikkeling of bouwteam het project van SO. Naar UO. Te ontwikkelen. Met als (fase-)output bestek, tekeningen, begrotingen en planning. In de verschillende fasen van de planontwikkeling van bouwprojecten spelen vaak andere veel bijkomende maar ook terugkerende aspecten zoals kansen, risico’s en kosten telkens een andere rol en vaak ook nog op verschillende niveaus. Gedurende de ontwikkeling van het ontwerp, in de fasen van SO naar UO gaat het erom dat de verschillende keuzen die daarbij gemaakt worden, kunnen worden afgezet tegen de gevolgen die ze zullen hebben. (Veranderende) regelgeving maakt het niet eenvoudiger.

Deze dynamiek in de projectvoorbereiding vraagt om specifieke vaktechnische en sociale competenties van de projectvoorbereider of ook wel projectcoördinator genoemd. Het programma van eisen zodanig verder vormgeven, uitwerken en oplossingen creëren dat uiteindelijk een project (met oog voor beheer en onderhoud) binnen Budget, volgens de Eisen, met tevreden Stakeholders en op Tijd (BEST) wordt opgeleverd.

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Opleidingsoverzicht

Inhoud

Tijdens deze opleiding wordt gewerkt met een voorbeeldproject. Voor de start van de opleiding ontvangen deelnemers de projectdocumentatie waarmee gewerkt wordt.

Introductie 1 dag

 • Kennismaking
 • Toelichting opleiding
 • Leerdoelen
 • Rol projectvoorbereider
 • Toelichting project/vragen
 • Vorming werkgroepen

Persoonlijke vaardigheden 3 dagen

 • Teamvorming
 • Beeldvorming
 • Omgang belangen
 • Conflicten
 • Onderhandelen
 • Professioneel tenderen
 • Omgaan met verschillen
 • Presenteren

Proces en kosten  2 dagen

 • Kosten NEN2699 algemeen
 • Presentatie opdracht
 • Proces PVE
 • 3D
 • Fase document
 • Checklist planvoorbereiding
 • Kansen en risico’s
 • Ramingen
 • Meetmethodes
 • Ruimteoverzicht
 • Investerings/exploitatiekosten

Bouwsystemen 2 dagen

 • Bouwsystemen/proces
 • Presenteren opdracht
 • Uitgangspunten
 • Randvoorwaarden
 • Gebouwen
 • Droog bouwen, brainstormen opbouw project in groepsverband

Wet-regelgeving & overheid 1 dag

 • Wet-regelgeving
 • WKB
 • Vergunningen
 • Overheid-Omgeving-Contract
 • Contractvorming
 • Overheid
 • Flora/fauna
 • Gebruikersvergunning
 • Inritvergunning/aansluitkosten
 • Voorwaarden aankoop grond
 • Vergunningen bouwperiode
 • VGM-ontwerpplan
 • Contractvormen opdracht
 • Contracten adviseurs

Techniek & Installaties 1 dag

 • Standaard details
 • Bodem en fundatie
 • Toleranties/afwijkingen materialen
 • Afbouw en afwerking
 • Installaties
 • Nutsbedrijven
 • TCO
 • Werkzaamheden architect
 • BIM

Kosten, Contract & Organisatie 1 dag

 • Berekening wijziging
 • MAMO kosten
 • Kosten mbt voorbereiding & begeleiding
 • Bijkomende kosten
 • Risicoverrekening
 • Aanvullingen op aanneemsom
 • Valkuilen project
 • Afwijkingen
 • Gouden regels
 • Kansen
 • Overdracht uitvoeringsteam
 • Contractstukken
 • Valkuilen technische ontwikkeling
 • Taakverdeling projectteam

Examen 1 dag

 • Presentatie
 • Advies eigen organisatie

Toelatingsvoorwaarden

Voor wie?

Deze verdiepingsopleiding is geschikt voor de Bouwprofessional met 4 tot 6 jaar werkervaring in bij voorkeur werk- of planvoorbereiding.

Je hebt voldoende kennis en kunde om je huidige functie naar behoren uit te voeren EN hebt de ambitie om binnen je functie verder te professionaliseren door specifieke onderdelen verder te ontwikkelen.

Op deze opleiding is een intakeprocedure van toepassing.


Opleidingsduur

12 bijeenkomsten

 

Groepsgrootte

12 personen.

 

Studiebelasting

268 uren.


Achtergrondinformatie

Werkwijze

Tijdens de bijeenkomsten staan praktijk toepassingen, leren van de inleider en leren met en van elkaar centraal.

De bijeenkomsten worden verzorgd door professionals uit de praktijk, die hun sporen in de bouw hebben verdiend. Een man/vrouw uit de praktijk, met specialistische kennis en plezier om dit te delen. Korte inleidingen worden afgewisseld met oefeningen. De aangeboden stof kun je direct gaan toepassen in je eigen werk.

Vervolgopleiding

Projectleider B&U/Infra.

 


Examen

Toetsing

Gedurende het traject staat een project centraal. Je maakt in teams deelopdrachten, die uiteindelijk de basis vormen voor een eindopdracht en een eindpresentatie. Je spiegelt de lesstof aan je eigen organisatie/project en geeft richting je eigen organisatie een advies ter verbetering. Dit vormt je eindopdracht. Aan het einde van de opleiding presenteer je dit aan de docent en je mede-cursisten.

Na het succesvol presenteren van de eindopdracht ontvang je het diploma Projectvoorbereider en het post-hbo diploma.

Algemeen Examenreglement

In het Algemeen Examenreglement zijn voorwaarden vastgelegd die gelden voor alle examens, oftewel de spelregels waaraan jij en wij ons dienen te houden. Hier vindt je het Algemeen Examenreglement.

Herkansing

Indien je niet slaagt voor een examen dan kom je meestal in aanmerking voor een herkansing.  Hiervoor krijg je vanuit BOB een uitnodiging. Voor deze herkansing moet apart worden aangemeld en betaald. Voor de tarieven van herkansingen kun je contact opnemen met jouw contactpersoon.

Annuleren

Indien je genoodzaakt bent jouw deelname aan een examen te annuleren, dan kun je dit mailen naar jouw contactpersoon van de opleiding. Let daarbij goed op de annuleringsvoorwaarden, er kunnen kosten verbonden zijn aan een afmelding.

Annuleringsvoorwaarden

Wanneer je cursist bent die voor de eerste keer gaat deelnemen en een examen wenst te annuleren:

 • Betaal je € 50 administratiekosten wanneer dit binnen 3 weken voor de dag van het examen plaatsvindt.
 • Betaal je bij een volgende afname de herkansingskosten wanneer dit op of na de dag van het examen plaatsvindt

Wanneer je een herkanser bent en een examen wenst te annuleren:

 • Betaal je alle kosten wanneer dit op of na de dag van het examen plaatsvindt;
 • Betaal je 50% van de kosten en € 50 administratiekosten wanneer je dit binnen 3 weken voorafgaande aan de dag van het examen doet;
 • Betaal je € 50 administratiekosten wanneer je dit tot uiterlijk 3 weken voor de dag van het examen doet.

Prijs

€ 5.950,- exclusief btw.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Fatima Aitbenali

079-325 24 71

aitbenali@bob-kob.nl