“Deze opleiding brengt je op een praktische manier helemaal up-to-date in de loon- en salarisadministratie.”

Wil jij, als (aankomend) medewerker loon- en salarisadministratie in de bouwnijverheid, een echte vakspecialist worden? Met deze opleiding krijg je de handvatten aangereikt die je daarvoor nodig hebt. Zo leer je alles over de administratieve verplichtingen van de werkgever, maar ook over onderwerpen als sociale verzekeringen, CAO, loonberekeningen, administratieve handelingen bij indiensttreding en in dienst blijven.

Je gaat aan de slag met bruto-/nettoloonberekeningen en krijgt uitleg over de fiscale regelgeving, werknemersverzekeringen en de bedrijfstakeigen regelingen. Ook ga je werken met het softwarepakket dat de werkgever inzet. Vervolgens kijken we samen of de loonstrook (het resultaat van je loonverwerking) klopt. Na afloop kun jij als zelfstandig salarisadministrateur de loon- en salarisadministratie in de B&U en Infra opzetten en bijhouden.

Inhoud

• De arbeidsovereenkomst.
• Loon, loon anders dan in geld en inkomensvoorziening uit de Bouw en Infra CAO.
• Werknemersbijdragen, -verzekeringen en loonheffingen.
• Bedrijfstakregelingen en bedrijfspensioenfonds.
• Loonheffing, werknemersverzekeringen, WKA en loonkosten.

Voor wie?

Je kunt deze opleiding volgen als je medewerker loon- en salarisadministratie en/of loon- en salarisadministrateur in de bouwnijverheid of infra bent of wilt worden. Het liefst heb je al een relevant hbo-diploma op zak en ervaring in het vakgebied loon- en salarisadministratie. Zo niet, schrijf je dan toch in en vul het digitale intakeformulier in dat je per e-mail ontvangt. We kunnen dan samen kijken of deze opleiding goed bij jou past.

Werkwijze

We werken met opgaven uit het werk van een salarisadministrateur en jouw eigen ervaringen uit de praktijk. De oefeningen en cases zijn hierop afgestemd. Je volgt 8 lesdagen, waarna je het geleerde in je eigen werk gaat toepassen. Bij elke volgende bijeenkomst bespreek je met de docent en medecursisten hoe dit ging.

Afronding

Je sluit deze opleiding af met het maken van 3 tentamens. Bij een positief resultaat op alle onderdelen ontvang je het diploma Loon- en Salarisadministratie in de Bouw en Infra.