Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed (Sertum: Adviseur)

Met de opleiding Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed combineer je vakinhoudelijke kennis met tactisch inzicht. Je verbetert je procesmatig denken en werken en leert beleidsmatig en concreet invulling te geven aan het ‘Technische Beheer & Onderhoud’. Daarbij richt je je op een duurzame instandhouding van veilig vastgoed.

Deze opleiding geeft je inzicht in zowel vastgoedstrategie, onderhoudsbeleid, het totale beheer- en onderhoudsproces als in de inhoudelijke aspecten voor het optimaliseren. Dit alles binnen de kaders van ‘Asset- en onderhoudsmanagement’ op basis van de NEN-ISO 55000. Hierbij weeg je in je functie van Assetmanager en adviseur voortdurend verschillende doelstellingen, wensen en eisen tegen elkaar af en breng je balans binnen de driehoek van functie, risico en kosten. Je regisseert onderhoudsprocessen, adviseert over te volgen onderhoudsstrategieën, geeft vaak sturing aan deze organisatie en fungeert als een ‘Spin in het web’.

Wanneer je de opleiding succesvol afsluit met een examen, waarvoor je je apart dient aan te melden bij SCEV, ontvang je het SCEV certificaat ‘Adviseur’. Dit certificaat bied je de mogelijkheid om je in te schrijven in het Sertum register Adviseur.

 

 • De inhoud en opzet van de opleiding is als volgt:Vastgoedsturing: Asset- en onderhoudsmanagement
  • Onderhoudsmanagement;
  • Ontwikkelingen en de impact ervan op vastgoed;
  • Strategische waarde van vastgoed;
  • Onderhoudsbeleid en -sturing;
  • Regieorganisatie.

  Vastgoedinformatie-management + Wetten, regels, normering en richtlijnen voor veilig en gezond vastgoed

  • Soorten vastgoedinformatie;
  • Vastgoedinformatie opzetten en beheren;
  • Vastgoeddossier;
  • Relevante wet- en regelgeving voor vastgoed;
  • Organiseren van integraal inzicht en opzetten van een veiligheidsrisicomanagement systeem;
  • Blijven voldoen aan wet- en regelgeving, normen en voorschriften en claims voorkomen.

  Duurzaam en energiebewust gebruik en hergebruik:

  • Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen;
  • Methodieken, werkwijzen en aanpak om tot concrete plannen te komen;
  • Duurzaamheidsbeleid en ambities in relatie tot de vastgoedstrategie;
  • Plannen en organiseren van duurzaam beheer en onderhoud in relatie tot regulier en planmatig onderhoud.

  Integrale planvorming, budgettering en afstemming van onderhoud op beleidsuitgangspunten

  • Inzicht in het totale proces en deelprocessen om te komen tot integraal beheer en uitvoeringsplan;
  • Welke rapportages zijn input voor het maken van integrale plannen en hoe maak je afwegingen om wat wanneer te gebruiken op welke wijze;
  • Afstemming op beleid (kosten – ambitie) om tot besluitvorming te komen.

  Regievoering en prestatiegericht samenwerken

  • Beheerorganisaties en taken en werkzaamheden;
  • Regierol;
  • Outsourcen van beheertaken en werkzaamheden;
  • Prestatiegericht uitbesteden van beheer en onderhoud.

  Effectieve Gespreksvoering

  • Analyseren en sturen van de gesprekspartner , technieken aanleren, oefenen en eigen stijl ontwikkelen.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Lianne Ladage

079-325 24 65

ladage@bob-kob.nl