Duurzaam bouwen begint met kennis

… en doorwaadbare plaatsen vinden

Duurzame bouw is geen keuze meer, maar een ‘must’ voor alle partijen. De juiste kennis hebben én die slim in de praktijk brengen, is daarbij onontbeerlijk. De Vastgoed Academy van BOB-KOB vormt met haar actuele en ambitieuze opleidingen en trainingen het hart van de verduurzaming van de bouw, stuk voor stuk gebaseerd op kennis van gerenommeerde kennispartners.

Kennis = informatie x EVA

Als het om duurzaamheid gaat, zijn veel mensen ‘bewust onbekwaam’: we weten dat we het niet weten. Kennis is dus vereist, maar wat is dat eigenlijk? Kort gezegd is kennis het persoonlijk vermogen om een bepaalde taak uit te voeren. Of, in een formule: kennis = informatie x EVA (Ervaring, Vaardigheid en Attitude).

Informatie wordt dus pas kennis op het moment dat het bewerkt is met ervaring, vaardigheid en houding. Ter illustratie: een huis isoleren staat nooit op zichzelf: dat begint met (kennis over) goede ramen en ventilatie. Wat helpt, is (inter)nationale praktijkvoorbeelden te bezoeken. Zo ervaar je wat het is om zelf de juiste kennis en actie over te nemen.

Integraal bouwen

Behalve kennis vraagt verduurzaming in de bouw ook om integraal bouwen: expertises zoals architectuur, bouwkunde, constructie en installatie staan niet op zichzelf, maar hangen nauw met elkaar samen. Je moet ze dus goed combineren. Door een integraal ontwerp en plan van aanpak te maken, voorkom je bijvoorbeeld – om een willekeurig voorbeeld te geven – dat het gekozen ventilatiesysteem te krap is gedimensioneerd en na oplevering problemen geeft met geluid.

Informatie wordt pas kennis op het moment dat het bewerkt is met ervaring, vaardigheid en houding.

Doorwaadbare plaatsen vinden

In de veranderopgave van duurzaam bouwen gaat het dus niet om het volgen van voorlopers en specialisten met hun eigen ‘overtuigingen’. Waar het wél om gaat is doorwaardbare plaatsen te vinden, waarbij je rekening houdt met alle eisen van de verschillende partijen, zoals bewoners, opdrachtgevers en maatschappij.

Maar hoe doe je dat, laveren door alle normen die niet geharmoniseerd zijn? Eén ding is zeker: ‘Als je er met een gestrekt been ingaat, word je niet gehoord’, vindt Carl-peter Goossen, architect en ontwerpmanager bij Bouwnext. Beter is het mensen mee te nemen in dit proces, met goede open vragen als: ‘wat zou jij doen?’, en ‘wat zou je willen?’ Om nogmaals met Goossen te spreken: ‘We moeten anderen inspireren om hun eigen keuze te maken’.

De beste ontwerpbenadering

Voor duurzaam bouwen is (meer dan ooit!) de ontwerpbenadering belangrijk. Een handige methodiek hierbij is deze. Samengevat: inventariseer eerst een bredere waaier van mogelijkheden (divergeren) voordat je op basis van criteria keuzes gaat maken (convergeren). En zorg daarbij dat je kunt samenwerken en openstaan voor vernieuwing. Zoals Carl-Peter Goossen zegt: ‘Je hebt de juiste attitude nodig om de openheid van geest te hebben’. Bij het technische onderwijs vraagt dit om een cultuuromslag – het gaat niet langer om de afzonderlijke systemen en elementen die je gebruikt, maar om de combinatie daarvan.

Unieke kansen

Het mag duidelijk zijn: de verduurzaming van de bouwsector biedt volop nieuwe en unieke kansen, en de BOB-KOB Vastgoed Academy staat in het hart daarvan. Niet alleen hebben wij onze reguliere opleidingen verduurzaamd, we bieden tal van (en steeds meer) opleidingen en workshops over duurzaamheid, zowel open als incompany. Hierin komen onderwerpen aan bod als energietransitie, rekenen aan verduurzamingsconcepten, NoM vergunningskaders en kwaliteitskaders, en BENG. Wij doen dit samen met vooraanstaande partners zoals Stroomversnelling, ISSO & OTIB, DWA, TU Delft, Nyenrode Business Universiteit, EnergyGO, SlimRenoveren, Arcadis en Plusport.

Geïnspireerd? Ga direct aan de slag met de cursus Energieneutraal Bouwen en Renoveren of bekijk onze trainingen op het gebied van verduurzamen van de bestaande woningvoorraad.

Wil je (eerst) meer weten, bel dan 088 425 63 00 en we vertellen je alles over ons opleidingsaanbod op het gebied van duurzaamheid.

Publicatiedatum: 21 september 2022

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl