Verduurzaming bestaande woningbouw

Renovaties met hoge energieprestaties zoals bijvoorbeeld BENG en Nul-op-de-meter met garantie worden de norm. Ook bij (particuliere) opdrachtgevers is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid, energiebesparing en duurzame opwekking. Succesvolle renovatieprojecten vereisen medewerking van alle stakeholders. Initiatief, scopebepaling, ontwerp en realisatie zijn nauw verbonden en bepalend voor het succes. Deze training is ontwikkeld in opdracht van OTIB en wordt verzorgd door BOB opleidingen in samenwerking met ISSO, DWA, BouwNext, SBRCURnet, TU Delft, Platform31, TVVL, Stichting KIEN en Nyenrode.

Toelatingsvoorwaarden


Deze training is bedoeld voor professionals die de bestaande woningvoorraad willen verduurzamen of opdracht hiertoe willen geven. De training wordt op hbo-niveau gegeven.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

079-325 24 75

hermelijn@bob-kob.nl