Woningcorporaties investeren in nieuwbouw, renovaties, onderhoud, leefbaarheid en duurzaamheid. Zij werken actief aan de verduurzamingsopgave conform de Standaard en streefwaarden voor woningisolatie van Aedes. Deze training ondersteunt het programma CTRL2050, een denk- en werkproces dat voor 40% van de corporatiewoningen geschikt is.

Je leert in deze training de waarde van het programma CTRL2050, de technische mogelijkheden, organisatorische en communicatieve tools, alsmede de toepassing in een concreet project.
Met deze training word je een volwaardige gesprekspartner en ben je in staat om als klant of met de klant de juiste keuzes te maken. Hiermee breng je de verdere uitrol van CTRL2050 tot stand.

Inhoud

Het programma bestaat uit vier middagen. Deze vinden met een intervalperiode van twee weken plaats.

Dagdeel 1 – Organisatie
Leren toepassen verschillende tools en doorgronden waarom verandering nodig is; van project naar proces naar programmering. Berekeningen, opname en het uitreiken van de praktijkopdracht.
Dagdeel 2 – Communicatie
Verschillende elementen van de bewonerscommunicatie. Uitleg over informatiebrochures, handleidingen en de app.
Dagdeel 3 – Isolatie en installatie
Isolatiematerialen, kierdichting en de juiste toepassing en verwerking van de materialen. Installatiecomponenten in CTRL2050 en het beheer en onderhoud van de diverse installaties. Combinatie van de verschillende systemen in de samenwerking.
Dagdeel 4 – Organisatie (vervolg en praktijk)
Herhaling denk- en werkproces naar programmering. Uitreiking en uitleg van alles formats. Het behandelen van de praktijkopdracht uit dagdeel 1.

Voor wie?

Deze training is geschikt voor jou als je bijvoorbeeld medewerker bent van een corporatie of vastgoedonderhoudsbedrijf. Je opereert op tactisch niveau of bent senior projectleider. Als achtergrond is voornamelijk van belang dat je relevante werkervaring hebt in het verduurzamen en werken voor en met woningcorporaties.

Werkwijze

Voorafgaand aan de training krijg je de Leidraad CTRL2050 toegestuurd.

De training is interactief en praktijkgericht. Vanuit de verschillende onderwerpen is er een continue reflectie op de eigen praktijkcasussen en tips. Na het volgen van de training stellen we jou als CTRL2050-partner alle formats voor CTRL2050 kosteloos beschikbaar.

Wat is CTRL2050?

CTRL2050: een werk- en tijdbesparend denk- en werkproces dat beschikbaar is voor alle corporaties en voor alle partners die zich richten op woningverduurzaming en de energietransitie. Het is een totaalpakket van organisatie, communicatie, isolatie en installatie waarmee je in één keer de stap naar gasloos maakt. Corporaties en hun partners maken zo tijd en ruimte vrij voor maatwerkoplossingen voor andere woningen.

CTRL2050 is voor iedereen en ook door iedereen te gebruiken. Zie ook www.ctrl2050.nl

Afronding

Na afloop ontvang je een verklaring van deelname.