Gaat je interesse uit naar de functie van calculator, werkvoorbereider, uitvoerder of projectleider in de kleinschalige bouw en heb je enige werkervaring in de functie? Volg dan een van de opleidingen binnen de specialistische leerlijn. Het opleidingsschema geeft aan hoe de opleidingen op elkaar aansluiten.

Klik op het schema voor een grotere versie.

Op een praktische manier, vooral door doen, word je wegwijs gemaakt in een van de vakgebieden. Je wordt gestimuleerd om na te denken, krijgt overzicht en inzicht in het totale bouwproces. Naast de technisch organisatorische aspecten is er veel aandacht voor communiceren en persoonlijke effectiviteit. In het opleidingsschema kun je zien welke stappen je kunt zetten en welke opleidingen nodig zijn om bij de functie van jouw keuze uit te komen.

 

Meewerkend/Assistent uitvoerder

De specialiste leerlijn start bij de opleiding Meewerkend/Assistent uitvoerder. In deze opleiding krijg je de mogelijkheid een vertaalslag te maken richting je eigen praktijk. Uiteindelijk kun je met wat je hier leert de uitvoerder assisteren. Je leert plannen en je eigen werk bewaken, maar ook tekeninglezen en mensen aansturen. Daarnaast krijg je nog een stukje persoonlijke effectiviteit en communicatie. Als je hogerop wilt komen en efficiënt je werk wilt leren indelen, begin je met deze opleiding.

 

Techniek B&U

Om een bouwproject technisch voor te bereiden, uit te voeren en te begeleiden is kennis nodig van de bouwkunde, tekeningen en elementaire bouwkundige berekeningen. In deze opleiding leer je de verschillende bouwmethoden, materialen en materieel, producten en eenvoudige constructies kennen. De opleiding Techniek vraagt een grote mate van zelfstandig werken. Aan de hand van vragen en opdrachten in het werkboek over de theorie en het bijbehorende project leer je de theorie kennen en begrijpen.

 

Calculator/Werkvoorbereider B&U Kleinschalige Bouw

De calculator/werkvoorbereider leert zelfstandig kleinschalige onderhouds-, renovatie-, verbouw- en nieuwbouwprojecten calculeren, voorbereiden en begeleiden. Tijdens de opleiding Calculator/Werkvoorbereider B&U Kleinschalige Bouw staat de praktijk centraal. Er wordt gewerkt aan de hand van een concreet project. Gedurende de opleiding worden de belangrijkste taken van de calculator/werkvoorbereider  behandeld en geoefend. Je start met bestek en tekeningen en gedurende de opleiding wordt het hele proces doorlopen tot en met de overdracht naar de uitvoering. Na iedere bijeenkomst wordt van u verwacht een aantal opgaven te maken. Tijdens de volgende bijeenkomst worden de bevindingen met elkaar gedeeld en geëvalueerd en toegevoegd aan de projectmap. Tijdens de supervisie bijeenkomsten wordt steeds een vertaalslag gemaakt naar de eigen praktijk.

 

Uitvoerder B&U Kleinschalige Bouw

Wil je zelfstandig projecten begeleiden en uitvoeren? Doe dan de opleiding Uitvoerder B&U Kleinschalige Bouw! Je leert zelfstandig kleinschalige onderhouds-, renovatie-, verbouw- en nieuwbouwprojecten uitvoeren en begeleiden. De opleiding is bedoeld voor uitvoerders die werkzaam zijn als uitvoerder binnen de kleine bouw.  Er wordt gewerkt aan de hand van een concreet project. Gedurende de opleiding worden de belangrijkste taken van de uitvoerder behandeld en geoefend. Er wordt in de opleiding gestart met bestek en tekeningen en gedurende de opleiding wordt het hele bouwproces tot en met oplevering doorlopen.

 

Projectleider B&U Kleinschalige Bouw

De opleiding Projectleider B&U Kleinschalige Bouw richt zich vooral op het opzetten en beheersen van een projectorganisatie om zelfstandig kleinschalige onderhouds-, renovatie, verbouw- en nieuwbouw projecten aan te sturen. Daarnaast is er aandacht voor de coördinatie van de bedrijfsvoering, zodat de deelnemer als projectleider in staat is om als ‘rechterhand van de directie’ op te treden. De opleiding behandelt de taken van een projectleider zoals de organisatie van de bedrijfsvoering, het aansturen van mensen, de administratie, juridische aspecten. De deelnemer leert projecten zelfstandig aan te sturen op basis van de projectbeheersaspecten Geld, Risico’s, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Ook verkrijgt men inzicht in het administratieve proces en kan men de taken en verantwoordelijkheden ook in relatie brengen tot bedrijfseconomische beslissingen. De deelnemer leert, afhankelijk van contractvormen, problemen te voorkomen en te beheersen. Daarnaast leert de deelnemer consequenties van planningen van projecten  voor de bedrijfsvoering inzichtelijk te maken. Tenslotte leert de projectleider die gedragsvaardigheden ontwikkelen die van een projectleider verwacht worden.

 

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl