ABW 2

De deelnemer is al geruime tijd werkzaam op het vakgebied van Bouw- en Woningtoezicht en heeft enkele jaren praktijkervaring. Als de ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht is het belangrijk om kennis te hebben van de relevante bouwregelgeving, vergunningverlening, inspectie en handhaving om uw functie op een goede wijze in te vullen. Het interpreteren en toepassen van de juiste wet- en regelgeving wordt in de praktijk vaak als lastig ervaren.

Middels onze interactieve aanpak tijdens deze opleiding krijgt de deelnemer beter inzicht in de materie waardoor men in staat is om conform de Wabo bouwplannen te toetsen, bouwprojecten op de gestelde regels te inspecteren en de gestelde regels te handhaven. De deelnemer is dus goed voorbereid voor de werkzaamheden in het kader van de Wet VTH.

Inhoud


De opleiding bestaat uit de volgende modulen (klik voor meer informatie per module):

Heb jij de start van de opleiding ABW (Ambtenaar bouw- en woningtoezicht) gemist? Dat is geen probleem, want je kan bij elke module instromen. Je mag de modulen in willekeurige volgorde volgen, dus je kan ook starten in de eerstvolgende module. Kijk via “inschrijven en rooster(s)” welke mogelijkheden er zijn om je toch nog aan te melden voor de eerstvolgende mogelijkheid.  Sommige groepen stromen nu al vol, dus wacht niet te lang met aanmelden.

 

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Gerda Blaauw

079-325 24 62

Blaauw@bob-kob.nl