Wkb, Bbl en Omgevingswet

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, het Besluit bouwwerken leefomgeving en Omgevingswet zijn actuele onderwerpen die steeds meer inhoud en duidelijkheid krijgen. Hieronder verzamelen we opleidingen en cursussen over deze onderwerpen.

Basiskennis Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)id: 11727
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in de praktijkid: 11728
Workshop Was/Wordt Bblid: 11729
Bbl-deskundige; nieuwbouwid: 11730
Bbl-deskundige; Bestaande bouw, verbouw en tijdelijke bouw en transformatieid: 11731
Bbl-specialist; Brandveiligheidid: 11733
Bbl-specialist; Opleveren van een brandveilig bouwwerkid: 11732
Bbl-specialist; Omgevingsveiligheid inclusief bouw- en sloopveiligheidid: 11734
Doorkijk naar de Omgevingswetid: 10532
Bbl-specialist; Energietransitie en Duurzaamheidid: 11735
Omgevingswetid: 6448
Kwaliteitsborging voor het bouwenid: 1364
Basiskennis Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)id: 11727
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in de praktijkid: 11728
Workshop Was/Wordt Bblid: 11729
Bbl-deskundige; nieuwbouwid: 11730
Bbl-deskundige; Bestaande bouw, verbouw en tijdelijke bouw en transformatieid: 11731
Bbl-specialist; Brandveiligheidid: 11733
Bbl-specialist; Opleveren van een brandveilig bouwwerkid: 11732
Bbl-specialist; Omgevingsveiligheid inclusief bouw- en sloopveiligheidid: 11734
Doorkijk naar de Omgevingswetid: 10532
Bbl-specialist; Energietransitie en Duurzaamheidid: 11735
Omgevingswetid: 6448
Kwaliteitsborging voor het bouwenid: 1364

Wat was het in het Bouwbesluit en wat wordt het in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)? Tijdens deze workshop van een halve dag kom je te weten wat er verandert onder het Bbl. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is de...

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

abwopleiding@bob-kob.nl