Kwaliteitsborging voor het bouwen en Omgevingswet

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en Omgevingswet zijn twee actuele onderwerpen die steeds meer inhoud en duidelijkheid krijgen. Hieronder verzamelen we opleidingen en cursussen over deze onderwerpen.

Doorkijk naar de Omgevingswet
Omgevingswet
Kwaliteitsborging voor het bouwen

Als eerste op de hoogte zijn van de nieuwe Omgevingswet? De inwerkingtredingsdatum voor de Omgevingswet en de Wkb wordt 1 januari 2024. Het is daarom de hoogste tijd om stil te staan bij wat deze wet nu voor nieuws gaat...

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

079 - 325 24 50

abwopleiding@bob-kob.nl