“De opleiding ABW 2 bood mij een paar mooie eyeopeners”

Merjam Alsayegh is junior projectinspecteur bij de gemeente Den Haag, Stadskantoor Leyweg. Ze behaalde haar ABW 1-diploma, en onlangs ook ABW 2, dat inhoudelijk goed aansluit bij haar werk als vergunningverlener. “Ik kan plannen nu beter toetsen aan het Bouwbesluit dan voorheen.”

Merjam is van Iraaks-Iraanse afkomst. Sinds haar komst naar Nederland, 25 jaar geleden, heeft ze continu gestudeerd: “Ik ben hartstikke leergierig en vooral geïnteresseerd in techniek. Daarom heb ik mbo Bouwkunde gedaan, en daarna de hbo-opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie. En inmiddels dus ook ABW 1 en 2, vanuit mijn werk bij de gemeente Den Haag. Daar heb ik trouwens ook de module Communicatie gevolgd van het Permanente Educatie-traject van BOB.

Als junior projectinspecteur toetst Merjam vergunningaanvragen van Haagse bewoners en ondernemers aan het Bouwbesluit en het geldende bestemmingsplan. Daarna heeft zij altijd overleg met een senior inspecteur aan de Leyweg of op Stadhuis Spui. Verleende vergunningen gaan naar de afdeling Toezicht. Merjams werk is hectisch, maar boeiend: “Elke vergunningaanvraag is uniek.”

Als ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht moet je kennis hebben van de relevante bouwregelgeving, vergunningverlening, inspectie en handhaving. ABW 1 focust vooral op toepassing daarvan. ABW 2 gaat inhoudelijk dieper op zaken in, zoals bestemmingsplannen. Maar ook: hoe interpreteer je wetgeving? Je leert kortom op een verantwoorde manier zowel de omgevingsvergunningen als het toezicht op de bouw uit te voeren.

Merjam Alsayegh, junior projectinspecteur bij de gemeente Den Haag

Pittige tentamens

“Bij elke lesstof kregen we vragen en plannen”, vertelt Merjam. ”Aan de hand van die plannen moest je de vragen beantwoorden. De module Bouwbesluit 2012 vond ik het moeilijkst; dat vak heb ik in twee herkansingen gehaald. Sowieso was het tentamen van ABW 2 aanzienlijk pittiger dan van 1. Ik had echt weken verlof opgenomen voor het tentamen. Ik ben dan ook superblij dat ik ben geslaagd!”

Alle bloed, zweet en tranen dienden een goed doel, want Merjam ervaart in de praktijk veel nut van het geleerde: “Ik kan plannen nu beter toetsen aan het Bouwbesluit dan voorheen. Ook waren er mooie eyeopeners. Sommige zaken had ik eerder echt anders bekeken. Zo heb ik nu meer inzicht in de bestemmingsplanprocedure, met de diverse fases daarin. Al die verschillen zijn interessant om te weten.”

Merjam is nu ook beter doordrongen van hoe belangrijk belanghebbenden zijn, wat terugkomt in de zienswijzeprocedure. “Stel dat een verbouwingsplan niet passend is met het bestemmingsplan, en wij willen toch vergunning verlenen: dan komen er zienswijzen van de klant. Hoe ga je daar dan mee om? Dit komt veel voor in de praktijk.”

In de toekomst zou Merjam graag grotere vergunningsprojecten toetsen. Qua opleiding kiest ze voor een tussenstop. “Voor nu vind ik het even welletjes. Daarna ga ik verder kijken welke cursussen nodig zijn. Bijvoorbeeld met het oog op de nieuwe Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Daar zul je in mee moeten.”

Publicatiedatum: 26 augustus 2020

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl