“Je leert op een verantwoorde manier zowel de omgevingsvergunningen als het toezicht op de bouw uit te voeren.”

Ben jij als vergunningverlener, toezichthouder of handhaver al geruime tijd werkzaam? En wil jij daar waarde aan toevoegen door je kennis binnen het vakgebied vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) te verdiepen? Dan is de opleiding ABW 2 perfect voor jou! Bij ABW 2 ga je inhoudelijk dieper in op zaken als bouwregelgeving, vergunningverlening, inspectie en handhaving. Je leert bijvoorbeeld hoe je de wet- en regelgeving moet interpreteren en toepassen en wat de invloed van jurisprudentie hierop is.

Met ABW 2 op zak kun je bouwplannen toetsen, bouwprojecten inspecteren en op de gestelde regels handhaven. Zo ben je, zeker in combinatie met jouw werkervaring binnen VTH, optimaal voorbereid op de werkzaamheden die onder de (aanstaande) Omgevingswet vallen.

Het lesmateriaal van ABW 2 is verrijkt met praktijkvoorbeelden en speelt continu in op actuele ontwikkelingen. Zo is de opleiding opnieuw opgebouwd, gebaseerd op de Omgevingswet (met onder meer het Besluit bouwwerken leefomgeving, Bbl) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Zo kun je er zeker van zijn dat elke module van ABW 2 optimaal aansluit bij de hedendaagse praktijk.

Inhoud

Vakinhoudelijk
• Omgevingswet 2
• Besluit Bouwwerken Leefomgeving 2

Sociale vaardigheden
• Gesprekstechniek en Conflicthantering

Voor wie?

Je kunt deze opleiding volgen als je medewerk(st)er bij een gemeente of omgevingsdienst/RUD bent en minimaal twee jaar ervaring hebt met vergunningverlening, toezicht en/of handhaving van bouwgerelateerde activiteiten. Daarnaast heb je een hbo-diploma bouwkunde op zak, óf het BOB-diploma ABW 1/ABW Primair (max. vijf jaar oud) met (aantoonbaar) hbo-werk- en denkniveau. Zo niet, schrijf je dan toch in en vul de digitale vragenlijst in die je krijgt toegestuurd. We kunnen dan samen kijken of deze opleiding goed bij jou past.

Beschik je niet over het vereiste diploma, maar denk je wel over de benodigde kennis te beschikken? We hebben diverse testen waarmee je jouw kennisniveau kunt aantonen. Na het slagen voor de test kun je alsnog deelnemen aan de opleiding.

Werkwijze

We werken in de lesstof met casussen en (eigen) praktijksituaties: welke vraagstukken komen bij jouw werkzaamheden op je af, en hoe gaan jij en jouw mededeelnemers hiermee om? Je leert vooral zelfstandig verbanden te leggen tussen de verschillende wetten, verordeningen, besluiten en overige regels. Hoe je de theorie in praktijk brengt, leer je tijdens de module Gesprekstechnieken en Conflicthantering. We doen dit aan de hand van praktijkgerichte rollenspellen, discussies en cases, met onder meer trainingsacteurs.

Afronding

De opleiding ABW 2 bestaat uit drie verschillende modules. Twee daarvan, Omgevingswet 2 en Besluit Bouwwerken en Leefomgeving 2, sluit je af met een centraal tentamen. Voor de derde, Gesprekstechniek en Conflicthantering, maak je een scriptieopdracht. Na afronding van alle onderdelen ontvang je het diploma ABW 2.

Algemeen Examenreglement
In het Algemeen Examenreglement zijn voorwaarden vastgelegd die gelden voor alle examens, oftewel de spelregels waaraan jij en wij ons dienen te houden. Hier vind je het Algemeen Examenreglement en de bijlage Examenreglement ABW 2.
In de bijlage Examenreglement ABW 2 (behorende bij het Algemeen examenreglement) zijn specifieke voorwaarden voor deze opleiding vastgelegd, zoals de inhoud en duur van het examen en de criteria van slagen.

Literatuurlijst
Download de literatuurlijst