“Ik begrijp nu welke regelgeving er geldt, maar vooral ook hoe ik deze toepas.”

Ben jij een beginnende vergunningverlener, toezichthouder of handhaver en wil jij jezelf verder ontwikkelen binnen het vakgebied vergunningen, toezicht en handhaving (VTH)? Dan is een gedegen kennis van bouwtechnische en juridische aspecten een must. Ook heb je goede communicatieve vaardigheden nodig voor je contacten met burgers en bedrijven. Precies deze onderwerpen komen aan bod tijdens de opleiding ABW 1. Je leert hoe je de wet- en regelgeving moet interpreteren en vooral ook hoe je deze regels precies in jouw dagelijkse werk toepast.

Het lesmateriaal van ABW 1 is verrijkt met praktijkvoorbeelden en speelt continu in op actuele ontwikkelingen. Zo is de opleiding opnieuw opgebouwd, gebaseerd op de Omgevingswet (met onder meer het Besluit bouwwerken leefomgeving, Bbl) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Zo kun je er zeker van zijn dat elke module van ABW 1 optimaal aansluit bij de hedendaagse praktijk.

Inhoud

Vakinhoudelijk
• Omgevingswet 1
• Besluit Bouwwerken en Leefomgeving 1

Sociale vaardigheden
• Effectieve Gespreksvaardigheden

Deze drie modules zijn in willekeurige volgorde te volgen.

Voor wie?

Deze opleiding is ideaal als je medewerk(st)er bij een gemeente of omgevingsdienst/RUD bent, belast met de vergunningverlening, toezicht en/of handhaving van bouwgerelateerde activiteiten, en als je medewerk(st)er bij een architectenbureau of aannemer bent en veelvuldig met bouw- en woningtoezicht te maken hebt. Je hebt al een mbo-diploma bouwkunde (niveau 4) op zak, of het BOB-diploma Elementaire Bouwkunde A én een diploma op mbo-niveau 4. Zo niet, schrijf je dan toch in en vul de digitale vragenlijst in die je krijgt toegestuurd. We kunnen dan samen kijken of deze opleiding goed bij jou past.

Beschik je niet over het vereiste diploma, maar denk je wel over de benodigde kennis te beschikken? We hebben diverse testen waarmee je jouw kennisniveau kunt aantonen. Na het slagen voor de test kun je alsnog deelnemen aan de opleiding.

Werkwijze

We werken met voorbeeldprojecten en jouw eigen ervaringen uit de praktijk. Zo worden bij de module Effectieve Gespreksvaardigheden rollenspellen gespeeld aan de hand van eigen ingebrachte casussen. Je leert dus van je eigen ervaringen en van praktijksituaties van je mededeelnemers.

Afronding

De opleiding ABW 1 bestaat uit drie verschillende modules. Twee daarvan, Omgevingswet 1 en Besluit Bouwwerken en Leefomgeving 1, sluit je af met een centraal tentamen. Voor de derde, Effectieve Gespreksvaardigheden, maak je een scriptieopdracht. Na afronding van alle onderdelen ontvang je het diploma ABW 1.

Algemeen Examenreglement
In het Algemeen Examenreglement zijn voorwaarden vastgelegd die gelden voor alle examens, oftewel de spelregels waaraan jij en wij ons dienen te houden. Hier vind je het Algemeen Examenreglement en de bijlage Examenreglement ABW 1.
In de bijlage Examenreglement ABW 1 (behorende bij het Algemeen examenreglement) zijn specifieke voorwaarden voor deze opleiding vastgelegd, zoals de inhoud en duur van het examen en de criteria van slagen.

Literatuurlijst
Download de literatuurlijst

Antwoorden meerkeuzevragen
Download hier de antwoorden

Vervolgopleiding

ABW 2