Nieuwe Omgevingswet? Gemeente Katwijk is in één keer ‘brand meester’!

Hoe stoom je je organisatie klaar voor de Omgevingswet? De gemeente Katwijk vond de oplossing in de BOB-opleiding ABW 1 via een incompanytraject – gegeven op een unieke locatie: het leslokaal in de eigen brandweerkazerne, tevens het kantoor van de toezichthouders omgevingsrecht. Dit zorgt voor een hechte teamgeest, en brengt alle betrokkenen tegelijkertijd op de hoogte. “Zo kunnen we straks in één keer het sein ‘brand meester’ geven.”

Opleiden is altijd belangrijk, vertelt Karolien Vrolijk, Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving in Katwijk. “Zeker nu er zo’n krapte is op de arbeidsmarkt, willen wij onze mensen boeien én binden. De opleiding ABW 1 is een must voor onze ambtenaren bouw- en woningtoezicht met de Omgevingswet voor de deur. Trouwens, ook onze vergunningverleners en juristen draaien mee, omdat het belangrijk is dat zij weten wat de wijzigingen zijn. Zo weten zij de juiste vragen te stellen aan degenen die er wel over gaan en spreekt iedereen dezelfde taal.”

Dennis van der Bent en Karolien Vrolijk

Meer groepsdynamiek

Niet voor niets is Karolien enthousiast over het incompanytraject: “We hebben een relatief nieuw team voor bouw- en woningtoezicht, dus voor de teamgeest is het goed om samen op te trekken. Je ziet direct meer groepsdynamiek: mensen oefenen in groepjes, raken meer op elkaar ingespeeld en helpen elkaar bij bouwkundige en juridische vraagstukken. Handig is ook dat mensen niet hoeven te reizen. En minstens zo belangrijk is dat iedereen tegelijkertijd klaar zal zijn voor de nieuwe wet.” Heel bijzonder: twee deelnemers, waaronder Dennis van der Bent, volgden ABW 1 al eerder – destijds onder de Wabo en het Bouwbesluit 2012.

Dennis, coördinerend toezichthouder omgevingsrecht én vrijwillig brandweerman, zwengelde aan dat al zijn collega’s bouw- en woningtoezicht de opleiding zouden moeten volgen: “Het is fijn als iedereen uit het cluster op hetzelfde niveau werkt. Dit is efficiënter, geeft betere diepgang in de dossiers en voorkomt fouten. Losse cursussen die mensen al volgden over de Omgevingswet en Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving), bleken onsamenhangend en incompleet. Met ABW 1 krijg je juist het volledige pakket. Ikzelf doe opnieuw mee om hetzelfde kennisniveau over de nieuwe wetgeving te bereiken als mijn collega’s. Alleen hoef ik geen examen meer te doen.”

Effectieve Gespreksvaardigheden

De opgedane kennis, bijvoorbeeld uit de module gespreksvaardigheden, is direct toepasbaar: “In mijn werk rondom strijdig gebruik voer ik vaak moeilijke gesprekken: bij illegale bewoning moet ik mensen laten uitzetten of op zijn minst de boodschap overbrengen dat dit wordt onderzocht. Het is dan heel fijn te kunnen herkennen in welke fase mensen zitten in hun eigen communicatie, of ze emotioneel of zakelijk zijn, en hoe je de boodschap op de beste manier kan overbrengen, terwijl je ook respectvol blijft. De eerste keer heb ik ontzettend veel geleerd. De tweede keer was meer finetuning met opnieuw enkele waardevolle inzichten.”

Wat Dennis betreft, is het voor iedereen noodzakelijk om in elk geval de twee lessen Effectieve Gespreksvaardigheden te volgen. “Communicatie blijft een uitdaging waar je nooit over uitgeleerd raakt. En dat geldt voor iedereen: zowel voor de juristen die in de rechtbank zitten en hun boodschap moeten overbrengen als voor de dossierhouders die over de telefoon moeten gaan uitleggen dat er een vergunning geweigerd is of dat er juist vergund is.”

De dubbelrol van Dennis (en nog twee collega’s) als ambtenaar en actief brandweerman, is waardevol voor de gemeente. “Ondanks dat de brandweer nu onder de veiligheidsregio’s (VRHM) valt, blijft veiligheid een belangrijk thema voor de gemeente. Het feit dat we als toezichthouders werken op de kazerne benadrukt ons hechte team, en dit weerspiegelt zich in onze werkzaamheden.” Karolien voegt toe: “Bovendien bekijken jullie bouwtechnische zaken met de blik van een brandweerman, wat een grote toegevoegde waarde geeft aan jullie reguliere werk.”

En voor Dennis zelf? “Als toezichthouder moet je ervoor zorgen dat situaties veilig zijn en blijven. Bij een calamiteit zijn vooral de constructieve- en brandveiligheidsmaatregelen essentieel. Als brandweerman ter plaatse is het prettig als de situatie voldoet aan de vereisten om veilig te kunnen werken. Met name brandcompartimentering is hiervan een goed voorbeeld. Wanneer je als brandweerman in een noodsituatie aankomt en ziet dat jouw werk als ambtenaar goed is uitgevoerd of ergere gevolgen heeft voorkomen, is dat zowel nuttig als bevredigend.”

Perfect leslokaal

De brandweerkazerne bood het perfecte leslokaal voor een incompanytraject voor elf mensen. “Alle faciliteiten zijn aanwezig.” Lachend: “En bij een calamiteit konden onze brandweerlieden meteen op de tankautospuit.” BOB speelde hier flexibel op in, vindt Karolien: “Het was geen enkel probleem. Trouwens, al het contact met BOB verliep steeds helder en correct.” Bovendien dacht BOB al van te voren goed mee over het lesprogramma, vindt Dennis: “Onze voorwaarde om deze opleiding te volgen was dat de focus op de Omgevingswet lag – maar die werd steeds uitgesteld. BOB vond het prima dat we wachtten totdat er echt zekerheid over was. Dat was heel prettig.”

Twee van de drie modules zijn afgerond; alleen het juridische deel rest nog. “Doel is nu eerst om van het relatief jonge team van toezichthouders een geoliede machine te maken; met mensen die allemaal dezelfde taal spreken, ook onder de nieuwe wetgeving”, kijkt Dennis naar de toekomst. “Daarnaast hopen we het team verder uit te breiden. Zelf hoop ik uiteindelijk door te groeien naar een coachfunctie.”

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl