“Ik beheers nu niet alleen de techniek, maar ook zaken als soft skills, administratie en juridische aspecten van een project.”

Een allround werkorganisator bij B&U-projecten moet meer dan ooit integraal kunnen werken. Bouwprojecten worden immers steeds complexer op organisatorisch, financieel, contractueel én juridisch vlak. Zonder effectieve integrale aanpak is het afbreukrisico groot. Wil jij weten hoe je dit als werkorganisator aanpakt? Bij deze opleiding krijg je alle (vak)kennis en kunde die nodig is om een groot (complex) project zodanig voor te bereiden dat het op tijd, binnen budget, in de gewenste kwaliteit en met tevreden stakeholders wordt gerealiseerd.

Je leert een werkvoorbereidingsteam aan te sturen en krijgt inzicht in de gevolgen van verschillende uitvoeringsmethoden. Ook leer je vanuit bestek/tekeningen een gefundeerd voorstel te doen voor onder meer werkmethode, bouwmethode en productiemethoden én de consequenties te verantwoorden voor de ABK-begroting. Je analyseert het project en de daarmee verbonden risico’s op organisatorisch, financieel en juridisch vlak.

Vakinhoudelijk kun jij na deze opleiding de werkvoorbereiding van grote (complexe) projecten op plannings-, productietechnisch, juridisch en financieel vlak aansturen, overzien en bewaken. En doordat je aan je persoonlijke effectiviteit en communicatie werkt, leer je gezag uit te stralen om de doelstellingen te behalen.

Inhoud

Voor wie?

Deze opleiding is perfect als je als ervaren werkvoorbereider in de projectorganisatie wilt doorgroeien naar een senior niveau, waarbij je een professioneel werkvoorbereidersteam van een groot (complex) bouwproject aanstuurt. Je krijgt de eindverantwoordelijkheid voor organisatorische en financiële aspecten van bouwwerken in de B&U én voor de organisatie en technische voorbereiding daarvan. Je bent in het bezit van het diploma Werkorganisator B&U, of een hbo-diploma bouwkunde. Beiden met minimaal drie jaar relevante werkervaring als werkorganisator.
Zo niet, schrijf je dan toch in en vul de digitale vragenlijst in die je krijgt toegestuurd. We kunnen dan samen kijken of deze opleiding goed bij jou past.

Werkwijze

We werken met voorbeeldprojecten en jouw eigen ervaringen uit de praktijk. De oefeningen en cases zijn hierop afgestemd. Na iedere bijeenkomst ga je het geleerde in je eigen werk toepassen. Bij de volgende bijeenkomst bespreek je met je medecursisten hoe dit ging. Je krijgt ook twee individuele coachingsgesprekken.

De lessen van de opleidingen Allround Werkorganisator en Allround Uitvoerder worden gecombineerd. Je zit dus met branche- en vakgenoten bij elkaar, zodat je veel van elkaar kunt leren.

Afronding

Je sluit deze opleiding af met het maken van een eindwerkstuk. Bij een positieve beoordeling ga je dit werkstuk tijdens een presentatie verdedigen. Als je slaagt, ontvang je het branche-erkende diploma Allround Werkorganisator B&U en het bijbehorende post-hbo-diploma.

Vervolgopleiding

Projectleider B&U