“De bouw moet van improviseren naar organiseren”

Martijn Jongmans is als hoofd bedrijfsbureau bij Boele & van Eesteren dagelijks bezig met het in de prijsvormingsfase organiseren en optimaliseren van bouwprocessen. “Ons uitgangspunt is dat het altijd beter kan,” vertelt hij. Zijn inzichten en ervaring zet Martijn ook in als docent bij BOB-KOB.

Sinds 15 jaar is Martijn hoofddocent bij de opleiding Allround Werkorganisator/Allround Uitvoerder. Zijn belangrijkste doel? Deelnemers anders leren denken en tot nieuwe inzichten brengen: “Het zijn vaak jonge mensen, die na een paar jaar werken weer opnieuw in de ‘leermodus’ moeten komen. Dat is vaak even wennen, vooral voor uitvoerders, die continu, en vaak onder tijdsdruk, besluiten nemen. Daardoor ontwikkelen ze vaak een directieve communicatiestijl, en staan ze minder open voor feedback of advies. Om een stap te zetten in hun ontwikkeling moeten we ze eerst weer terug in de leermodus krijgen.”

Martijn Jongmans, hoofd bedrijfsbureau bij Boele & van Eesteren en docent bij BOB-KOB.

Een nieuwe manier van denken

“Deze doelgroep van uitvoerders en werkvoorbereiders willen we aanleren om zaken steeds te bevragen en/of vanuit een ander standpunt te bekijken. Op die manier kunnen ze vanuit een ‘onderbuikgevoel’ een onderbouwde mening formuleren. Zo moeten ze ook een verbeteradvies schrijven voor hun bedrijf, waarbij ze zaken kwantificeren in bijvoorbeeld tijd of geld. Daardoor leren ze om met argumenten te komen en niet zomaar dingen te roepen. We reiken hen een nieuwe manier van denken aan, waar ze op termijn meer aan hebben dan ‘alleen’ wat nieuwe kennis.”

Reflecteren op de eigen werkhouding

“Een rode draad in de opleiding is het leren evalueren, van het proces, maar ook zichzelf, het bedrijf en de bouwplaats. Zodat ze de vraag stellen ‘oké, wat gebeurt hier, en wat had ík daaraan kunnen doen?’ We willen dat ze van hun eilandjes stappen en elkaar met een hulpvraag benaderen, in plaats van een verwijt. Dus niet als uitvoerder of werkvoorbereider gaan wijzen naar een calculator of een onderaannemer. Als je als uitvoerder een plan krijgt van de werkvoorbereider waar je niet blij mee bent, dan ligt dat niet aan de werkvoorbereider, maar aan het feit dat jij als uitvoerder hem niet hebt verteld wat je nodig hebt. Andersom leren we werkvoorbereiders om de uitvoerders als hun klant te zien en tijdig te vragen wat ze nodig hebben. Die bloedgroepen moeten veel meer met elkaar in gesprek, want ze hebben elkaar nodig.”

“We helpen deelnemers weer open te staan voor nieuwe inzichten en kennis. Ze hebben namelijk een eigen referentiekader opgebouwd, waar ze veel aan refereren. Maar ik wil dat zij mentaal van hun eigen bouwplaats af komen en reflecteren op hun werk. Daarom is er naast de theoretische kennis ook veel aandacht voor soft skills, zodat ze inzicht krijgen in hoe hun eigen gedrag en communicatie invloed heeft op anderen.”

Op hoofdlijnen denken

“We halen ze uit de details, want die beheersen ze vaak prima, en leren hen om op hoofdlijnen patronen te ontdekken. Want door uit te zoomen en abstracter te denken, gaan ze de verbanden zien. Dat doen we aan de hand van een groepsproject, waarbij ze van het begin af aan, met weinig informatie, moeten nadenken over omgevingsmanagement, over bouwmethodieken en bouwplaatsinrichting. Zo krijgen ze een breder perspectief én ze leren de achtergronden en de overwegingen te doorgronden. We leren ze bijvoorbeeld om een planning niet alleen te lezen, maar echt te begrijpen en te doorgronden waardoor ze in een kort tijdsbestek een onderbouwde mening kunnen vormen met betrekking tot de haalbaarheid daarvan.”

Van improviseren naar organiseren

“Ik vind dat wij als sector grote slagen kunnen maken aan de voorkant, in de werkvoorbereiding, want daar bepaal je hoe effectief je buiten kunt bouwen. We moeten van improviseren naar organiseren. Zodat we problemen voor zijn. Dan hebben we ook minder brandweermannen nodig die dagelijks allerlei brandjes blussen, maar doen we aan brandpreventie. Wij proberen de uitvoerders en werkvoorbereiders op te leiden, zodat zij op die manier kunnen werken.”

Veel meer virtueel bouwen

Essentieel bij die omslag naar beter organiseren is volgens Martijn virtueel bouwen: “Ik vergelijk het wel eens met een meubel van IKEA dat je thuis in elkaar moet zetten. Omdat die meubels vooraf al virtueel zijn gebouwd, kun je met de handleiding dat meubel stapsgewijs en foutloos bouwen. Even afgezien van de schroefjes die je overhoudt als je het toch zonder handleiding probeert… Maar omdat we in de bouw niet alles vooraf virtueel bouwen, hébben we vaak geen goede handleiding. Daar kunnen we nog enorm veel winst behalen.”

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl