Beton en Onderhoud

Wil je alles weten over beton, betongebreken en onderhoud? Beton is een duurzaam materiaal maar het kan in de praktijk wel mis gaan en dan moet je weten wat je moet en kunt doen. Om beton ook echt duurzaam in stand te houden is het belangrijk om hier goed mee om te gaan en om periodieke inspecties uit te voeren en onderhoud uit te voeren en eventueel gebreken te herstellen. Welke herstel- en onderhoudsmaatregelen zijn dan in welke situatie nodig of gewenst? In deze opleiding leer je schadeverschijnselen/ betonschade herkennen en ook de esthetische waarde van het beton te beoordelen.
Effectief herkennen gebeurd met een systematische aanpak en met behulp van de juiste inspectie- en onderzoeksmethoden en hulpmiddelen. Maar nog belangrijker is, dat je leert hoe je schade kunt voorkomen en welke methode en technieken daarvoor mogelijk zijn. Als het dan toch nog mis is gegaan moet je ook weten wat je kunt doen om schades te verhelpen. Deze kennis helpt je om onderhoud te plannen en de juiste beslissing voor onderhoud te nemen en offerteaanvragen en opdrachten uit te zetten en te begeleiden.

Zie ook het opleidingschema Beheer en Onderhoud en de Planning.

Inhoud

 • Beton-eigenschappen (kwaliteit en samenstelling).
 • Schadebeelden inspectie- en onderzoeksmethoden.
 • Mogelijke schadebeelden i.r.t. NEN 2767 deel 2.
 • Beschermingsmethodieken.
 • Reparatie- en onderhoudsmethoden en werkwijzen.
 • Voorschriften en uitvoeringsaspecten.
 • Verduurzamingsmogelijkheden.
 • Algemene kennis van kosten zoals; prijsregelingen, kengetallen voor meerjarenbegrotingen en taakstellende budgetten.
 • Voorbereiding en uitvoering van een inspectie op locatie.
 • Garantie en onderhoudscontracten.
 • Advies over onderhoud.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Lianne Ladage

079-325 24 70

ladage@bob-kob.nl