Uitvoerder Onderhoud en Renovatie B&U

Als we over bouwen praten zal veelal worden gedacht aan nieuwbouw van woningen, gebouwen of infra-projecten. Bij onderhoud en renovatie gaan de gedachten veelal uit naar planmatig groot onderhoud en/of mutatie onderhoud of het wijzigen van de bestemming van de woningen, het gebouw. In het geval van onderhoud blijven vaak de gebruikers van de panden vaak dagelijks actief in die panden. Bij renovatie kan het gebeuren dat de gebruikers voor bepaalde tijd het pand verlaten en elders hun werk voortzetten. In alle gevallen dient rekening gehouden te worden met de gebruiker. Deze wil zo min mogelijk last ondervinden van de verbouwingen en/of zo snel mogelijk het pand weer betrekken. Dit alles vraagt een adequate planning van de werkzaamheden en veel communicatie met de gebruiker.

Op basis van eigen projecten ontwikkel je je eigen professionaliteit als uitvoerder om het bouwproces in goede banen te leiden inclusief de informatiestromen. Ook wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van je leidinggevende en aansturende persoonlijke vaardigheden.

 

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Opleidingsoverzicht

Inhoud

 • Persoonlijke effectiviteit en communicatie
  • Basis communicatie, zelfanalyse, voorkeursstijlen,
  • Omgaan met werkdruk,
  • Leiding geven en motivatie,
  • Besluitvormingsprocessen en vergadertechniek,
  • Individuele coachgesprekken,
 • Last planner system,
 • Lean project management leren toepassen met behulp van het Last Planner® systeem (LPS), het beproefde projectmanagement systeem,
 • Projectbeheersing,
  • Projectorganisatie beheren en beheersen,
  • Beheersaspecten: geld, tijd, organisatie, informatie, kwaliteit en veiligheid,
  • Planning & voortgangsbewaking,
  • Analyseren van projecten, van overall planning naar 13 en 6 weekse planningen,
  • Opstellen uitvoeringsplanningen, afgeleide planningen,
  • Samenstelling van manuren en kostenbewaking,
  • Bouwproces, bouwplaats organisatie en inrichting,
  • Projectkosten & administratie,
  • Werkbegroting als hulpmiddel bij beheren en beheersen van de bouwplanning,
 • Risicomanagement & juridische aspecten,
  • Risico’s op organisatie en projectniveau,
  • Bestek, bestekvoorwaarden en tekeningen, contracten, UAV, bijlagen en wettelijke regelingen,
 • Supervisie en examenvoorbereiding.

Toelatingsvoorwaarden

 • Een MBO-bouwkunde opleiding met 1 jaar werkervaring als uitvoerder,
 • Een HBO-bouwkunde opleiding en een half jaar werkervaring als  uitvoerder,
 • Techniek 1 en 2 KOB en met 1 jaar werkervaring als uitvoerder,
 • Ervaring als uitvoerder in Onderhoud en Renovatie projecten,
 • Anders opgeleiden, na overleg met de verantwoordelijke opleidingsmanager. Bij aanmelding wordt de deelnemer gevraagd een intakeformulier in te vullen. Het resultaat van dit ingevulde intakeformulier kan deel uitmaken van de toelatingsprocedure.

Voor wie?

De opleiding is bestemd voor hen die in de functie van uitvoerder werkzaam zijn in het vakgebied onderhoud en/of renovatie van woningen en/of gebouwen.

Op deze opleiding is een intakeprocedure van toepassing.


Opleidingsduur

De opleiding van 1 jaar wordt vormgegeven door 17 bijeenkomsten (eenmaal per 2 á 3 weken) op werkdagen van 13.00 uur tot ca. 20.30 uur; aanvullend krijgt de deelnemer 2 individuele coachgesprekken.

Groepsgrootte

14 personen

Studiebelasting

300 uur


Achtergrondinformatie

Doel

Met de opleiding krijg je inzicht in de specifieke elementen van onderhoud en/of renovatie die verschillend zijn ten opzichte van die elementen in de nieuwbouw van projecten. Hierbij leer je de uitvoering van bouwwerken in de B&U voor te bereiden en te beheersen. Vakinhoudelijk kun je na het afronden van de opleiding de werkbegroting vertalen in een overall uitvoeringsplanning of een aangeleverde overall planning te controleren. Je vertaalt de planning in 6-weeksplanning en afgeleide planningen voor het waarborgen van een soepel lopend bouwproces met een gezond projectrendement.

Je leert hoe afwijkingen te constateren en corrigerende maatregelen te nemen en bij de keuze van maatregelen het verband tussen begroting(geld) en de planning(tijd) te leggen en alternatieven aan te dragen. Op het gebied van persoonlijke effectiviteit en communicatie dien je staat te zijn alle betrokken partners aan te sturen, overzicht te houden, projectbelangen te verdedigen en tegelijkertijd de werkrelatie in stand te houden.

Werkwijze

Tijdens de opleiding staan de praktijkervaringen van de deelnemers centraal. De oefeningen/cases worden hierop afgestemd. Na iedere bijeenkomst wordt van de deelnemer verwacht dat de opgedane kennis en ervaringen wordt toegepast in de eigen werkomgeving. Tijdens de volgende bijeenkomst(en) worden deze praktijkervaringen met elkaar gedeeld en geëvalueerd.

Vervolgopleiding

 • Allround Uitvoerder B&U
 • Allround Calculator B&U
 • Werkorganisator B&U
 • Professioneel Inkoper bouw en infra
 • Diverse verdiepende modules en trainingen.

Examen

Soort afrondingsdocument

De opleiding wordt afgesloten met het maken van een integrale examenopdracht. (eindwerkstuk). Dit wordt na een positieve beoordeling, tijdens een presentatie verdedigd. Als je slaagt ontvang je het diploma Uitvoerder onderhoud en renovatie B&U.

Algemeen Examenreglement

In het Algemeen Examenreglement zijn voorwaarden vastgelegd die gelden voor alle examens, oftewel de spelregels waaraan jij en wij ons dienen te houden. Hier vind je het Algemeen Examenreglement  en de Bijlage Examenreglement Uitvoerder Onderhoud en Renovatie B&U.

Herkansing

Indien je niet slaagt voor een examen dan kom je meestal in aanmerking voor een herkansing.  Hiervoor krijg je vanuit BOB een uitnodiging. Voor deze herkansing moet apart worden aangemeld en betaald. Voor de tarieven van herkansingen kun je contact opnemen met jouw contactpersoon.

Annuleren

Indien je genoodzaakt bent jouw deelname aan een examen te annuleren, dan kun je dit mailen naar jouw contactpersoon van de opleiding. Let daarbij goed op de annuleringsvoorwaarden, er kunnen kosten verbonden zijn aan een afmelding.

Annuleringsvoorwaarden

Wanneer je cursist bent die voor de eerste keer gaat deelnemen en een examen wenst te annuleren:

 • Betaal je € 50 administratiekosten wanneer dit binnen 3 weken voor de dag van het examen plaatsvindt.
 • Betaal je bij een volgende afname de herkansingskosten wanneer dit op of na de dag van het examen plaatsvindt

Wanneer je een herkanser bent en een examen wenst te annuleren:

 • Betaal je alle kosten wanneer dit op of na de dag van het examen plaatsvindt;
 • Betaal je 50% van de kosten en € 50 administratiekosten wanneer je dit binnen 3 weken voorafgaande aan de dag van het examen doet;
 • Betaal je € 50 administratiekosten wanneer je dit tot uiterlijk 3 weken voor de dag van het examen doet.

Prijs

€ 5.750,- exclusief btw

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Vera Nugteren

079-325 24 68

nugteren@bob-kob.nl