“Goed om te leren hoe je een onderhouds- of renovatieproject van A tot Z aanpakt.”

Wil jij jezelf als uitvoerder onderhoud en renovatie in de B&U verder ontwikkelen?
Met deze opleiding krijg je alle handvatten die daarvoor nodig zijn! Je leert alles om een onderhouds- of renovatieproject soepel en gezond te laten verlopen. Ook weet je straks afwijkingen te constateren, corrigerende maatregelen te nemen en bij de keuze van maatregelen verbanden te leggen tussen begroting (geld) en planning (tijd), alsmede alternatieven aan te dragen.
Verder leer je rekening te houden met de gebruikers die tijdens het onderhoud dagelijks in het pand actief blijven. Ook leer je een goede planning te maken, zodat zij zo min mogelijk last ondervinden van de werkzaamheden.

Bij de vaardigheden die je opdoet voor je persoonlijke ontwikkeling staan jouw eigen projecten centraal. Je leert met alle betrokken partners het project aan te sturen, overzicht te houden, projectbelangen te verdedigen en tegelijkertijd de werkrelatie/bewonersrelatie in stand te houden. Hierdoor maak je een enorm groei in je rol als uitvoerder onderhoud en renovatie. Je zult zien dat je de opgedane kennis direct in de praktijk kunt toepassen. Na afloop beheers jij het totaalpakket van planmatig groot onderhoud en renovatieprocessen tot in de puntjes.

Inhoud

Vakinhoudelijk
• Taken uitvoerder, projectanalyse contractstukken.
• Logistiek op de bouw en veiligheid op de bouwplaats.
• Techniek en maakbaarheid.
• Overall planning en LEAN planning.
• Veilig werken & risico’s en kwaliteit.
• Administratie, projectbewaking en urenbewaking.
• Oplevering.

Sociale vaardigheden
• Gespreks- en vergadertechnieken.
• De juiste werkzaamheden/activiteiten voorrang geven.
• Leidinggeven, motiveren en conflicthantering.
• Bewonersgericht renoveren, omgaan met lastige situaties en onderhandelingen.
• Omgaan met werk- en tijdsdruk.

Voor wie?

Je kunt deze opleiding volgen als je uitvoerder bent bij een bouwbedrijf in de grotere B&U-sector op het gebied van onderhoud en renovatie. Het liefst heb je al een mbo-diploma op zak en een half jaar relevante ervaring. Zo niet, schrijf je dan toch in en vul de digitale vragenlijst in die je krijgt toegestuurd. We kunnen dan samen kijken of deze opleiding goed bij jou past.

Werkwijze

We werken met voorbeeldprojecten en jouw eigen ervaringen uit de praktijk. De oefeningen en cases zijn hierop afgestemd. Je volgt om de week een lesdag, waarna je het geleerde in je eigen werk gaat toepassen. Bij de volgende bijeenkomst bespreek je met je medecursisten hoe dit ging. We bezoeken bij deze opleiding ook een bouwplaats en je krijgt twee persoonlijke coachgesprekken.

Afronding

Je sluit deze opleiding af met het maken van een eindwerkstuk. Bij een positieve beoordeling ga je dit werkstuk tijdens een presentatie verdedigen. Als je slaagt, ontvang je het diploma Uitvoerder Onderhoud en Renovatie B&U.

Vervolgopleiding

Projectleider B&U Kleinschalige Bouw