Tijdens de opleiding Meewerkend/Assistent Uitvoerder krijgen timmermannen en voorlieden een totaalblik op het gehele bouwproces. Veel cursisten maken tijdens de opleiding al de sprong van timmerman naar assistent uitvoerder. Docent Hans Soeter vindt het erg leuk om de ontwikkeling van de cursisten mee te maken. “De deelnemers aan de opleiding zitten in een soort overgang”, vertelt Hans. “Ze moeten de...

Gemeente Goeree-Overflakkee: ruimte, rust en duurzaamheid Op Goeree-Overflakkee staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Zo verwacht het eiland in 2020 ruim te kunnen voorzien in haar eigen energiebehoefte. Met een breed gedragen Duurzaamheidsalliantie, het Smart Water plan en innovatieve landbouwprojecten is de gemeente door de provincie Zuid-Holland niet voor niets aangewezen als proeftuin voor de Energieagenda. Ook op het gebied...

Door: Wico Ankersmit In een heftige discussie hoor je nog wel eens de woorden van de titel van deze column. Wat weet jij daar nu van? Vroeger toen het internet nog niet bestond, en ik wel eens met mijn wijlen vader zo’n discussie had, konden we het echte gelijk ook maar moeilijk direct bewijzen. “Jongen, wat weet jij daar nu...

Door: Casper van Busschbach De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zorgt in Nederland al langere tijd voor onrust, beroering en sterk uiteenlopende interpretaties. De Eerste Kamer heeft op 14 mei jl. de Wkb aanvaard, waarmee ook de inwerkingtreding op 1-1-2021 is vastgesteld. De Wkb is een wijzigingswet op de Woningwet, Wabo en het Burgerlijk Wetboek. Deze wetswijziging zorgt daarmee...

Vocht en schimmel is bij veel woningcorporaties een aandachtspunt. Soms worden de problemen veroorzaakt door de huurders, maar het kan ook liggen aan de beperkte ventilatiemogelijkheden in met name oudere woningen. Mathieu Kamperman is opzichter dagelijks onderhoud en mutaties bij Haag Wonen. Na het volgen van de opleiding Technisch Beheerder/Opzichter Onderhoud bij BOB heeft hij nu veel meer zicht op...

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl