“In de voorbereiding wordt het succes van projecten bepaald”

Steeds vaker gaan bouwbedrijven zelf, al dan niet in bouwteam, projecten van de SO- naar de DO/UO-fase brengen. Dit vraagt om andere competenties van projectvoorbereiders en projectcoördinatoren. Docent Eddy Teunissen van de post-hbo-opleiding Projectvoorbereider is ervan overtuigd dat de bouw, door anders te denken en te doen hogere kwaliteit kan leveren en de (faal)kosten kan beperken.

“De opleiding is ontwikkeld voor de professionals die in de voorbereiding met een project aan de slag gaan,” vertelt Eddy. “Die werken bij ontwikkelende bouwers of bij aannemers die in bouwteams projecten uitvoeren. Die mensen geven we de kennis en de kunde mee om projecten zodanig neer te zetten, dat deze succesvol gerealiseerd worden met een optimale prijs-kwaliteit verhouding.”

Eddy Teunissen is na een jarenlange loopbaan in de aannemerij in 2019 begonnen met Teunissen Bouwmanagement en Advies. Vanuit zijn ervaring en kennis is Eddy een van de ontwikkelaars en docent/begeleider van de post-hbo-opleiding Projectvoorbereider.

Het succes wordt aan de voorkant bepaald

“Het succes van een project wordt bepaald aan de voorkant, in de projectvoorbereiding. Daar is de juiste visie op het project essentieel: hoe pak je zaken aan en welke keuzes maak je. Dat vraagt om mensen die doordenken, die nadenken over wat je tegen gaat komen, wat de opdrachtgever wil en hoe een gebouw ook op lange termijn waarde oplevert.”

Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

“In de opleiding werken de deelnemers een voorbeeldproject uit, van schetsontwerp (SO) naar voorlopig ontwerp (VO), naar definitief ontwerp (DO) (vergunningsaanvraag gereed). In 11 bijeenkomsten behandelen we aan de hand van dat voorbeeldproject alle mogelijke succesfactoren, uiteraard proces(beheersing), techniek en financiën, maar ook juridische en wettelijke aspecten. Daarnaast krijgen ze meer inzicht in belangrijke onderwerpen als bouwfysica, geluid en brandveiligheid. En natuurlijk is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, zodat hun effectiviteit en impact toeneemt.”

Projecten gestructureerd en procesmatig oppakken

“De deelnemers leren om projecten gestructureerd en procesmatig op te pakken. Door van een afstand te kijken en weer in te zoomen. Waarbij ze ook out of the box gaan denken. Bijvoorbeeld door vanuit Total Cost of Ownership (TCO) na te denken over hoe je op termijn waarde en kwaliteit kunt toevoegen, door aan de voorkant over alternatieven na te denken. Met aandacht voor duurzaamheidsaspecten, zoals BREEAM of cradle to cradle, en voor alternatieve bouwmethodieken zoals prefab of modulair bouwen. Door op een andere manier te kijken, en door continu investeringen en effecten af te wegen, maak je de beste keuzes in geld, tijd en kwaliteit. Binnen een strak proces, met een integraal projectvoorbereidingsschema en fasedocumenten om iedere fase goed af te sluiten.”

Direct toepasbare verbeteringen voor de bedrijven

“Doordat we werken in kleine groepjes leren deelnemers van elkaars ervaring. Ze spiegelen het geleerde ook steeds naar de eigen organisatie. Voor de eindopdracht vertalen de deelnemers de nieuwe kennis ook naar een concreet verbeteradvies aan de eigen organisatie. Daarmee krijgt het bedrijf direct toepasbare verbeteringen in proces, structuur en tools.”

Techneuten leren om anders te denken

“Wij willen techneuten leren om meer en anders na te denken, bijvoorbeeld over alternatieve oplossingen. En om niet alleen naar risico’s te kijken, maar juist ook naar kansen en hoe je die samen kunt verzilveren. Want door te denken in kansen en door daarbij samen te werken met partners en opdrachtgevers, creëer je win-win. Bovendien wordt het bouwen voor iedereen veel leuker!””

Een nieuwe visie op bouwen

“Met deze opleiding willen we deelnemers een nieuwe visie op bouwen geven. Zodat ze meer integraal gaan denken, samen met andere disciplines en stakeholders. Waarbij zij creatief zoeken naar alternatieve oplossingen en continu de consequenties afwegen tussen techniek, tijd en geld. Met een scherpe focus op proces en structuur realiseren zij dan succesvolle projecten tegen lagere kosten.”

Publicatiedatum: 9 september 2020

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl