De Kennisversnelling

In juni is het essay ‘Een zachte landing’ gepubliceerd. Het essay is het openbare eindrapport van onderzoeksproject ‘de Kennisversnelling’. Dit onderzoeksproject heeft als doel om de energietransitie in de bestaande woningbouw te versnellen, met name via (vernieuwing van) de kennisinfrastructuur die uitvoerende partijen in de woningbouw van nodige kennis voorziet.

Wil je als organisatie aan de slag met het renoveren van woningen met hoge energieambities, dan hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden. Dat hebben vooruitstrevende marktpartijen, de koplopers, al voor je gedaan. Zij hebben veel ervaring en kennis opgedaan en weten inmiddels dat voor een succesvol resultaat een andere manier van samenwerken en organiseren nodig is.

Deze kennis is beschikbaar voor iedereen die wil starten met dergelijke renovaties. Het blijkt echter dat marktpartijen deze kennis nauwelijks benutten. Door ‘de Kennisversnelling’ leren kennisorganisaties in de kennisinfrastructuur hoe zij essentiële kennis op het gebied van ‘anders samenwerken en organiseren’ (niet) kunnen overbrengen op woningcorporaties en aanbieders van woningrenovaties met hoge energieambities.

Praatplaat met aanbevelingen

Om de kans op succesvolle renovaties met hoge energieambities te vergroten, wordt in het essay een aantal aanbevelingen gedaan, die geïllustreerd staan op de bijbehorende praatplaat. Aanbevelingen voor kennisorganisaties over onder andere het (belang van) het werken met bestuurders van woningcorporaties en aanbieders van renovatieconcepten.

Download het essay ‘Een zachte landing’

Download de praatplaat.

Bekijk ook projectsite De Kennisversnelling

Publicatiedatum: 27 augustus 2020

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl