Het renoveren van woningen kan tegenwoordig slim gecombineerd worden met energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking. Dit vraagt wel nieuwe kennis, competenties en vaardigheden van spelers in deze markt. Voor hen is daarom de training ‘Verduurzaming bestaande woningbouw’ ontwikkeld. Janno van Dijke, Technisch projectleider bij VolkerWessels, is enthousiast. “Voor mij kwam de training op een zeer goed moment”, vertelt Van Dijke....

Kennisversnellingsdagen Kennis en ervaring delen. Recent hebben wij laten weten dat wij actief gaan samenwerken met de Stroomversnelling. De -voor de leden van de Stroomversnelling- bekende ‘samenwerkdag’ gaan wij samen organiseren: de Kennisversnellingsdagen! Het vaste onderdeel van deze dagen bestaat uit de CrashCourse, een compact maar compleet beeld van bouwen en renoveren met zeer hoge ambities (NOM) en Bewonersparticipatie, een...

Op 6 juni jl. hebben de deelnemers aan de BOB opleiding Meewerkend Assistent-Uitvoerder hun diploma in ontvangst genomen. Alle deelnemers zijn geslaagd. Proficiat!

Op dit moment trekt de economie aan en kent de bouwsector een sterke opleving. De vraag naar personeel is sterk gegroeid. Bouwopleiders, de branche opleidingsinstituten zien deze groeiende personeelsvraag in de bouwsector ook, terwijl zij tegelijkertijd signaleren dat de deelname aan scholing niet meegroeit, maar zelfs daalt. Men zou toch verwachten dat de vraag naar scholing zou toenemen, maar niets...

Met de aantrekkende economie staan wij als bouw& infra sector voor nieuwe uitdagingen. Voldoende gekwalificeerd personeel vinden en houden is één van de uitdagingen waarvoor u ongetwijfeld staat. Hoe zorgt u ervoor dat uw goede medewerkers bindt aan uw bedrijf? En bent u als organisatie aantrekkelijk voor nieuw talent? Investeren in kaderpersoneel door middel van een opleiding bij de BOB...

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

079 - 325 24 50

info@bob-kob.nl