Grote veranderingen door de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging

Vakdocent Henry de Roo houdt zich dagelijks bezig met bouwregelgeving en omgevingsrecht. Vanuit zijn eigen adviesbureau is hij actief als ‘interimmer’, adviseur en docent van meerdere opleidingen. Hij vertelt over de vele veranderingen die de nieuwe wetgeving met name voor gemeentes met zich meebrengt en hoe BOB deze veranderingen verwerkt in haar opleidingen.

Henry de Roo, o.a. docent voor BOB voor de opleidingen ABW 1 en 2

“De invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging brengt veel wijzigingen met zich mee. Bij BOB volgen wij deze ontwikkelingen op de voet zodat deelnemers altijd de actuele kennis hebben die voor zijn of haar werkzaamheden nodig zijn. Met andere docenten werken we achter de scherm hard om de opleidingen ABW 1 en 2 aan te passen aan de veranderingen.”

Nieuwe rol voor de gemeentes

“De rol van gemeentes gaat flink veranderen als de Wkb in werking treedt. Want hoewel de gemeente het bevoegd gezag blijft, verandert haar rol als vergunningverlener. Nieuw is dat de bouwactiviteit opgeknipt wordt in een technisch- en een ruimtelijk deel. Ook zal de gemeente bepaalde bouwwerken, zoals woningen en kleinschalige kantoren of industriegebouwen, niet meer toetsen aan de (installatie)technische voorschriften van het Bouwbesluit, dat straks overigens het Besluit leefomgeving bouwwerken heet. De samenwerking met kwaliteitsborgers is ook nieuw. De rol van het bevoegd gezag als toezichthouder op de naleving van het Bouwbesluit 2012 wijzigt niet. De gemeente blijft ook verantwoordelijk voor de omgevingsveiligheid en de bestuursrechtelijke handhaving.”

Impact is afhankelijk van je rol en functie

“De impact die de wijzigingen gaan hebben, heeft vooral te maken met de functie en rol die mensen hebben. Maar zeker is dat door de invoering van de Wkb en de Omgevingswet veel anders wordt. Dat geldt bijvoorbeeld voor casemanagers, Wabo-vergunningverleners, toezichthouders en handhavers, in gemeentelijk organisaties of bij uitvoeringsdiensten. Investeren in het trainen en opleiden van die medewerkers is dan ook essentieel.”

Actueel lesmateriaal

“Ons lesmateriaal is uiteraard actueel voor de huidige situatie. Op de achtergrond werken wij aan de aanpassingen van zowel de modules Omgevingsrecht (ABW 1) als Juridische kader (ABW 2). Ook gaan we de modules Bouwtechnische Regels (ABW 1) en Bouwbesluit (ABW 2) aanpassen op de Wet kwaliteitsborging en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De definitieve omzetting van de lesstof vindt volgend jaar plaats, omdat wij alleen de actuele wetgeving kunnen tentamineren.”

Trots om mijn ervaring en kennis door te geven

“Ik geef cursussen sinds de invoering van het Bouwbesluit in 2012 en in 2015 ben ik bij BOB gestart als docent voor de module Bouwbesluit (ABW 2). De laatste jaren ben ik vooral docent voor de modules Bouwtechnische Regels en Omgevingsrecht (ABW 1). Het leuke is dat ik, nadat ik in 2001 als ‘junior’ in het vak begon, zelf de opleidingen ABW 1, ABW 2 en de kopstudie ABW 3 heb gevolgd. Dat ik jaren later mijn opgedane ervaring en kennis als docent weer mag doorgeven maakt me best trots!”

Publicatiedatum: 15 oktober 2020

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl