ABW 1 & 2 vernieuwd; Klaar voor de Omgevingswet

Het motto van BOB-KOB ‘wat je vandaag leert, moet je morgen in de praktijk kunnen brengen’, staat bij ons hoog in het vaandel. Dit motto is uiteraard niet vrijblijvend. Wij verplichten onszelf hiermee om onze opleidingen en workshops altijd te actualiseren bij wijzigingen in wet- en regelgeving of nieuwe jurisprudentie. Alleen op die manier kan het naadloos aansluiten op de dagelijkse praktijk.

Samenhangende aanpak

De Omgevingswet moet zorgen voor een samenhangende aanpak van de fysieke leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Daarnaast wordt participatie bevorderd. Bijvoorbeeld door burgers en ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving.

De inwerkingtredingsdatum voor de Omgevingswet en de Wkb is vastgesteld op 1 januari 2024. De invoering van de Omgevingswet wordt de grootste wetswijziging sinds de laatste aanpassing van de Grondwet. Het reduceren van 26 wetten, 60 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMVB’s) en 75 ministeriële regelingen, tot 1 wet met slechts 4 AMVB’s en 1 omgevingsregeling is zonder precedent.

Lesmateriaal opnieuw opgebouwd

Het omschakelen van het huidige wettelijke stelsel naar dat van de Omgevingswet vraagt om veel meer dan simpelweg actualiseren van lesmateriaal dat gebaseerd is op de Wabo. Daarom hebben onze auteurs de modules van de ABW-opleidingen opnieuw van de grond af opgebouwd. Als je in september start, leiden wij jou op aan de hand van de nieuwe wetgeving. Beter kan je niet voorbereid zijn.

Volg ons op Linkedin voor het actuele nieuws, of vraag een opleidingsadvies aan.

Publicatiedatum: 20 juli 2022

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl