De Omgevingswet. Eindelijk een inwerkingtredingsdatum, of toch niet?

Door: Hubert Dierkx

Zoals je afgelopen week in verschillende media hebt kunnen lezen is de spreekwoordelijke kogel eindelijk door de kerk. De Omgevingswet wordt per 1 januari 2023 ingevoerd. Uiteindelijk heeft de Eerste Kamer de knoop doorgehakt.

Net als onder meer de VNG en de IPLO vinden de senatoren het belangrijk dat de overheden en hun ambtenaren zes maanden de tijd krijgen om zich voor te bereiden op en te oefenen met het nieuwe stelsel. De stemming op de laatste dag voor het zomerreces is het voorlopige sluitstuk van de behandeling van de Omgevingswet in de Eerste Kamer.

Roet in het eten

Hubert Dierkx, opleidingsmanager Overheid bij BOB-KOB

Nou ja, de kogel is er niet helemaal doorheen. Alleen een negatief oordeel van het Adviescollege ICT-Toetsing over de stabiliteit van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM’s) kan in oktober nog roet in het eten gooien. Als het Adviescollege positief adviseert over de staat van het digitaal stelsel kan op 1 november 2022 het inwerkingtredings-KB in het Staatsblad worden gepubliceerd. Dat is de uitkomst van een met een krappe meerderheid aanvaarde motie op 12 juli in de Eerste Kamer.

Dubbele boodschap

Tegenstemmers van de motie benoemden onder meer de ‘verwarrende situatie’ die nu voor gemeenten ontstaat. Gemeenten moeten volledig koersen op invoering van de wet per 1 januari aanstaande, maar moeten tegelijk nog rekening houden met nieuw uitstel begin november. De mogelijkheid van uitstel is inderdaad een dubbele boodschap. Maar dat wil niet zeggen dat er dan ook sprake zal zijn van een nieuw uitstel.

Volgens het oorspronkelijke plan zou de Omgevingswet op 1 januari 2018 in werking treden sindsdien is dit vijf keer uitgesteld. Even leek het erop dat het voor een zesde keer zou worden uitgesteld. Maar dankzij het inbouwen van een ‘noodrem’ middels het advies van de Adviescommissie, is het zo ver nu niet gekomen.

Voorbereiden op het nieuwe stelsel

Het grote verschil met de eerdere uitstellen is dat nu voor het eerst duidelijk is uitgesproken dat men zich richt op 1 januari 2023 (inmiddels is bekend dat het 1 januari 2024 wordt). De senaat verwacht in meerderheid ook dat de wet op die datum in werking kan treden als het DSO tegen die tijd werkbaar en stabiel is. Of dat zo is, we gaan het meemaken. Of je nu ambtenaar, aannemer, adviseur of aanvrager bent.

Doordat de kans dat de invoeringsdatum 1 januari blijft nu flink is toegenomen, is het zaak om het komende half jaar goed te benutten voor het voorbereiden op het nieuwe stelsel. Wij bij BOB-KOB hebben die stap gezet. Wij schakelen voor studiejaar 2022/2023 met het lesmateriaal over op de Omgevingswet. Zo bieden wij onze deelnemers dit najaar de beste voorbereiding op het werken met de Omgevingswet.

Publicatiedatum: 19 juli 2022

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

079 - 325 24 50

info@bob-kob.nl