Wat vinden deelnemers van de opleiding Projectleider?

In deze video delen oud-deelnemers aan de opleiding Projectleider B&U/Infra hun ervaringen. Waar de ene deelnemer zichzelf verder wil ontwikkelen om projectleider te worden wil de ander juist een verdiepingsslag maken in zijn functie als projectleider. Ze hebben ook van de mede-cursisten veel geleerd door over bepaalde problemen met elkaar te discussiëren. De cursisten maken tijdens de opleiding een Plan van Aanpak voor het bedrijf waar ze werkzaam zijn, daardoor kunnen ze het geleerde meteen in de praktijk brengen. Een pluspunt vinden de deelnemers dat de docenten uit de praktijk komen en daardoor levendige voorbeelden kunnen geven van verschillende projecten.

Opleiding Projectleider leert je breder kijken

Docent Frank Scherrenberg geeft in de opleiding Projectleider het onderdeel projectmanagement. “De rol van projectleider is een hele belangrijke”, vertelt hij. “Je moet inzicht hebben in hoe een project werkt en dat alle belanghebbende goed op elkaar zijn afgestemd? Maar ook je vaardigheden zijn heel belangrijk. Hoe ga je in gesprek met verschillende partijen? Hoe maak je van je team een echt team? In deze opleiding is de combinatie van de harde en de zachte kant van samenwerken heel belangrijk. Tijdens de opleiding leer je breder te kijken dan je tot nu toe deed. Op het gebied van projectmanagement, risicomanagement, contractmanagement en omgevingsmanagement, maar ook op het gebied van planning, financiën en communicatie. Deelnemers vinden het maken van het Plan van Aanpak meestal wel lastig. We nemen ze niet aan de hand mee, maar laten ze zelf ondervinden hoe ze dat moeten doen. Uiteindelijk leren ze daar wel het meeste van.”

De opleiding

Binnen de opleiding Projectleider B&U Infra wordt ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden van de projectleider. Projectbeheersing op basis van een risicoanalyse en van daaruit gericht op de integratie van onder andere de beheersaspecten geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit (GROTIK). Ook vanuit leanprojectmanagement en zaken als omgevingsmanagement komen beheersgereedschappen voor de projectleider. Dit leren toepassen in het schrijven van een reëel plan van aanpak in een (eigen) project is tevens de eindopdracht. Daarnaast verkrijg je handvatten voor het vergroten van de persoonlijke effectiviteit waardoor je vaardiger wordt in de ‘soft skills’. Zodat een projectleider in staat is zowel te functioneren in technisch organisatorische aspecten kan sturen op gedrag.

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl