Permanente Educatie

Op 1 januari 2016 is de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) van kracht geworden. In deze wet wordt geregeld dat de medewerkers van gemeenten, omgevingsdiensten, regionale uitvoeringsdiensten en provincies moeten voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen. Daarna volgt dat de kennis van die medewerkers ook op niveau gehouden moet worden en om dit te bewerkstelligen wordt Permanente Educatie ingezet.

Permanente Educatie (PE) heeft een plek gekregen in de kwaliteitseisen van de wet VTH. Het blijft alleen nog even de vraag op PE wettelijk verplicht wordt of dat het een vrijblijvend karakter behoud. Het is hoe dan ook een goede ondersteuning voor gemeenten en kan BOB je hierbij prima van dienst zijn.

Opleidingsaanbod afgestemd op VTH

BOB heeft alles in huis om het opleidingsprogramma voor u op maat af te stemmen op de eisen van de wet VTH. Hiermee kunnen wij de kwaliteit van medewerkers vergunningverlening, toezicht en handhaving op peil brengen en houden. Al meer dan 45 jaar zijn we met de opleiding Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht,  ABW 1 en 2, een goede opleidingspartner voor gemeenten. Naast de ABW zijn workshops onder andere op het gebied van Brandveiligheid, Bouwbesluit, Wabo, trainingen in communicatieve en sociale vaardigheden een goede aanvulling.

Inkopen lesdagen

Voor maatwerk bij de implementatie van uw verbeterplan kunt u bij BOB een of meerdere ‘lesdagen’ . Hiermee kunt zelf het onderwerp en de lesfrequentie bepalen. Deze lesdagen koopt u in voor een vooraf bepaald vast dagdeel tarief.  Natuurlijk heeft u daarbij een vast aanspreekpunt bij BOB voor de uitvoering van uw programma.

Een van onze tevreden klanten is de Gemeente Den Haag. Samen werken wij aan een aanpak die ook zal worden geborgd in de functionerings- en beoordelingssysteem van de gemeente. Meer weten: neem contact op met Hans van der Wijk via 079 325 24 50 of mail naar vanderwijk@bob-kob.nl.

Sorteer opleidingen op

Neem telefonisch of per mail contact met op met Hans van der Wijk

079 325 2450

vanderwijk@bob-kob.nl