Basis UAV 2012

Ben jij straks dé UAV 2012 expert in jouw team?
Na afloop van deze cursus ben je in staat om de meest voorkomende vragen in de dagelijkse bouwpraktijk aan de hand van de UAV 2012 tijdig te herkennen en beantwoorden.

De UAV is een set voorwaarden die van toepassing verklaard kunnen worden op zowel overheids- als particuliere werken onder directie. In gangbare bestekken zoals STABU (B&U) en RAW (weg- en waterbouw) wordt verwezen naar de UAV. Het van toepassing verklaren en een juist gebruik van de UAV leidt in hoge mate tot een redelijk evenwicht tussen de belangen, verantwoordelijkheden en risico’s van opdrachtgever en aannemer. Er wordt gewerkt met de meest recente versie van de UAV inclusief verschillen ten opzichte van de voorgaande.

 

Toetsing
Prijs
Inhoud
Toelatingsvoorwaarden
Achtergrondinformatie
Opleidingsduur
 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Opleidingsoverzicht

Inhoud

 • Onderscheid Publiekrecht en Privaatrecht,
 • Typen aannemingsovereenkomsten,
 • Actualiteiten,
 • Standaardvoorwaarden,
 • Karakter en uitgangspunten UAV 2012,
 • Bestek,
 • Taken en bevoegdheden directie,
 • Verantwoordelijkheden partijen,
 • Waarschuwingsplicht,
 • Belangrijkste verplichtingen van de aannemer, opdrachtgever en directie,
 • Beperken uitvoeringsverantwoordelijkheid,
 • Opleveren van een bouwwerk,
 • Meer- en minderwerk,
 • Claims,
 • Arbitrage case,
 • Verwerken en keuren van bouwstoffen,
 • Aansprakelijkheid voor schade aan het bouwwerk voor en na de oplevering,
 • Gevolgen overschrijding bouwtijd,
 • Betaling aanneemsom.

Toelatingsvoorwaarden

Voor wie?

Personen die met de UAV werken en werkzaam zijn bij o.a.:

 • Opdrachtgevers,
 • Architecten- en adviesbureaus,
 • Aannemers,
 • Overheden zoals rijk, provincies, gemeenten en waterschappen,
 • Woningcorporaties.

Opleidingsduur

2 bijeenkomsten van 09.00 uur tot 16.00 uur.

 

Groepsgrootte

20 personen.


Achtergrondinformatie

Werkwijze

Het studiemateriaal wordt besproken en toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden.

 

Vervolgopleiding

UAV-Geïntegreerde Contracten,
UAV Opfris,
Aanbestedingsreglement Werken ARW,
Top-UAV/UAV-GC.


Toetsing

Soort afrondingsdocument

Na afloop van deze cursus ontvang je een verklaring van deelname.


Prijs

€ 975,- exclusief btw.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

079-325 24 75

hermelijn@bob-kob.nl