Aanbestedingsreglement Werken ARW

Het meedingen naar opdrachten in een aanbestedingsprocedure wordt eenvoudiger en transparanter dankzij de nieuwe aanbestedingswet. Dat is een enorme opsteker voor het midden- en kleinbedrijf. De nieuwe wet- en regelgeving zorgt voor lastenverlichting bij aanbestedende diensten, maar vooral ook bij belangstellende ondernemers. De wet bevat een aantal uitgangspunten en beginselen die ook bij de aanbesteding van opdrachten beneden de drempel moeten worden toegepast. Prominent is in de wet opgenomen het proportionaliteitsbeginsel. Dat heeft onder andere betrekking op de keuze van de aanbestedingsprocedure, de omvang van de opdracht, de geschiktheidseisen, de gunningscriteria en de contractsvoorwaarden.

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Opleidingsoverzicht

Inhoud

  • De Europese Aanbestedingsrichtlijnen,
  • Aanbestedende diensten en publiekrechtelijke instellingen,
  • Werken, leveringen en diensten,
  • Europese Drempelwaarden,
  • Nieuwe Europese Richtlijnen,
  • Nederlandse wet- en regelgeving,
  • De aanbestedingswet,
  • Het Aanbestedingsbesluit,
  • Begrippen,
  • De 11 procedures (ARW).

Toelatingsvoorwaarden

Personen die betrokken zijn bij aanbestedingstrajecten en die werkzaam zijn bij:
- bouw- en aannemingsbedrijven;
- architecten- en adviesbureaus;
- woningcorporaties;
- overheidsdiensten.

Opleidingsduur

1 bijeenkomst van 09.00 uur tot 16.00 uur.

 

Groepsgrootte

20 personen

 

 


Achtergrondinformatie

Doel

U krijgt inzicht in de belangrijkste algemene beginselen van het aanbestedingsrecht, inclusief de belangrijkste bepalingen van het ARW.

 

Werkwijze

Het studiemateriaal wordt besproken en toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden.

 


Toetsing

Soort afrondingsdocument

Na afloop ontvang je een verklaring van deelname.


Prijs

€ 475,- exclusief btw.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

088 425 63 00

hermelijn@bob-kob.nl