“Een goed contract is goed voor de relatie”

Hein Haan werkte na zijn studies bouwkunde en bouwrecht onder meer bij aannemers en aanbestedende diensten waaronder Dura Vermeer, Schiphol en Rijkswaterstaat. Vanwege zijn ervaring werd hij 10 jaar geleden door BOB-KOB benaderd om docent/trainer te worden. Zijn focus ligt daarbij op de vakgebieden inkoopmanagement en contractvorming. Belangrijke onderwerpen, die hij zo praktisch mogelijk probeert over te brengen.

“Een goed contract kan veel ellende voorkomen. Aannemers vinden het soms lastig om zich, voor hun gevoel, strikt ‘zakelijk’ op te stellen. Zeker als ze een prettige relatie hebben met een opdrachtgever. Dan wordt er bijvoorbeeld een offerte gestuurd waaraan geen overeenkomst vastzit. Als het dan onverhoopt verkeerd gaat dan zitten ze met de gebakken peren, en gaat de goede relatie ook snel stuk. Ik zeg dan ook altijd dat een goed contract juist goed is voor de relatie met je klant.”

Steeds meer aandacht voor contractvorming

“De bouw heeft in pakweg 10 jaar tijd een flinke professionaliseringsslag gemaakt. Waar de focus eerder vooral lag op inhoud en techniek, krijgt de contractuele kant steeds meer aandacht. Dat merken we ook aan de belangstelling voor onze workshops UAV en UAV-GC.”

“De UAV (officieel de ‘Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012’) is waarschijnlijk de meest gebruikte contractvorm. In die workshop leren zowel aannemers als opdrachtgevers de bekendste algemene voorwaarden goed kennen, aan de hand van cases en scenario’s.”

Hein Haan, docent voor BOB-KOB

De impact van UAV-GC op de organisatie wordt onderschat

“De UAV-GC (‘Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen’) bestaat al sinds 2005. Hij wordt momenteel herzien maar daar zit weinig vaart in, mogelijk vanwege de Wkb (Wet kwaliteitsborging). De UAV-GC was een tijdlang een hot item, waar iedereen vol voor ging. Maar de laatste tijd neemt het enthousiasme af, doordat men de complexiteit ervaart.”

“Zo’n contract betekent namelijk nogal wat voor je organisatie en je kunt dit niet als individueel projectteam oppakken, niet als aannemer en niet als opdrachtgever. Alleen inhoudelijke kennis is niet voldoende. Je moet dit goed borgen in de organisatie, in de business. Anders is het gedoemd te mislukken. Die impact op de organisatie wordt vaak onderschat. Zo heb ik zelf, met een aantal collega’s, Schiphol drie jaar lang begeleidt in de transitie van UAV naar UAV-GC.”

Bouwteams zijn niet hetzelfde als UAV-GC

“Het nummer één contract in de bouw zijn Bouwteams, die nemen we dan ook mee in de workshops. Die populariteit zit mijns inziens vooral in het relationele aspect. Daar zijn zowel opdrachtgevers als aannemers heel erg naar op zoek. Een Bouwteam is daarbij de ideale contractvorm omdat je met elkaar al in de beginfase aan tafel zit.”

“Bouwteams zijn absoluut niet hetzelfde als UAV-GC, wat soms wordt gedacht. Het grootste verschil is dat de opdrachtgever bij de UAV-GC passieve invloed heeft op het contract, als er eenmaal gecontracteerd is. Bij bouwteam is dat het tegenovergestelde, omdat de opdrachtgever juist een actieve rol heeft.”

Onoplettendheid komt aannemers duur te staan

“Aannemers hebben last van de grote mate van verscheidenheid in de contracten die opdrachtgevers hanteren. Doordat er veel wordt gewijzigd zien aannemers door de bomen het bos niet meer. Als een van oorsprong uniforme contractvorm gewijzigd in de markt wordt gezet, kan onoplettendheid aannemers bijzonder duur komen te staan. Ik merk dat hierover ook onduidelijkheid en onrust bestaat in de aannemerij.”

Praktijkdocenten

“Ik ben blij dat we met BOB-KOB zoveel mensen en organisaties verder kunnen helpen. Onze grote kracht is dat de docenten echte praktijkmensen zijn. Daardoor brengen we herkenbare voorbeelden en cases in. Zodat deelnemers niet alleen kennis opdoen, maar ook leren hoe ze die kennis effectief kunnen inzetten. Dat doen we overigens ook met maatwerk incompanytrajecten. Daarbij spreken we bij voorkeur niet alleen met de HR-mensen over de wensen en doelen, maar ook met een aantal sleutelpersonen. Vaak blijkt er dan namelijk toch een verschil te zitten in de behoeften. Door die aanscherping maken we weer net een extra verdiepingsslag in onze aanpak.”

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl