Woningcorporaties investeren in nieuwbouw, renovaties, onderhoud, leefbaarheid en duurzaamheid. Zij werken actief aan de verduurzamingsopgave conform de Standaard en streefwaarden voor woningisolatie van Aedes.

Wat zijn nu de praktische handvatten om verder te komen met verduurzamingsoplossingen? Dit is een bouwkundige vraag, maar zeker ook (in combinatie met) een installatietechnische vraag. Wat zijn daar bij de kritische punten in de uitvoering en hoe past dit in de gestelde budgetten?

In deze training leer je de ontwikkelingen rondom verduurzaming, technische mogelijkheden (thermische bruggen, isolatie, luchtdichtheid ect.), integrale aanpak, kritische punten in de uitvoering, reflectie op praktijkcasussen en tips.

We verzorgen deze workshop in samenwerking met onze partner Kennisinstituut Kern.

Inhoud

Het programma bestaat uit vier middagen. Deze vinden met een intervalperiode van twee weken plaats.

Dagdeel 1 – Introductie en praktijkcasussen

Dagdeel 2 – Verdiepingskennis isolatie en kozijnen

Dagdeel 3 – Klimaatinstallaties: Ventilatie en verwarming

Dagdeel 4 – Eindpresentaties, Afspraken en Evaluatie

Voor wie?

Ben je een professional die de bestaande woningvoorraad wil verduurzamen of opdracht hiertoe wil geven? Dan is deze workshop perfect voor jou. Niet alleen projectleiders maar bijvoorbeeld ook opzichters kunnen deelnemen, zodat er meer wederzijds begrip is waarom bepaalde keuzes gemaakt worden.

Werkwijze

De training is interactief en praktijkgericht. Vanuit de verschillende onderwerpen is er een continue reflectie op de eigen praktijkcasussen en tips. Het programma levert daarmee hoge leeropbrengsten en acties voor de toekomst op.

Graag delen we enkele quotes van deelnemers:
‘Dankzij de cursus heb ik veel meer mogelijkheden leren kennen van hoe ik het doel kan benaderen. Was het tot nu toe maar één manier geweest, nu ken ik de variaties ervan. De cursus heeft het spectrum van denken naar oplossingen zoeken mogen verruimen. Je moet eerst weten, welke mogelijkheden en alternatieven er zijn, voordat je ze kunt toepassen’.

‘Maak een goed plan waar je in de toekomst met je gebouw naartoe wilt, stem daar je maatregelen op af en doe de onderdelen die je aanpakt zo goed mogelijk’.

Afronding

Na afloop ontvang je een verklaring van deelname.