Team performance, Project Start-Up en Follow-Up

Projecten zijn vaak niet alleen complex door de techniek, maar veelal ook door (onbedoeld) contraproductief gedrag van in- en externe stakeholders. Er zijn schijnbaar tegenstrijdige belangen en werkrelaties komen onder druk te staan door een verschil van inzicht en onhandig handelen in een (politiek) geladen omgeving.

Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers hebben een belang om projecten BEST (binnen Budget, binnen gestelde Eisen, met Tevreden stakeholders en binnen de afgesproken tijd) op te leveren.

Er zijn veel uitdagingen die dit in de weg staan. In de praktijk zoeken we naar een duurzame verbetering van gezamenlijke projectprestaties.

Gedurende deze training krijg je handreikingen om de samenwerking op jouw project nog verder te verbeteren. Je krijgt inzicht in hoe je schijnbaar onoverbrugbare verschillen om kunt buigen in gezamenlijke uitdagingen en doelen. Je leert het integrale projectteam naar een hoger werk- en prestatieniveau te brengen, dat uiteindelijk leidt tot betere projectprestaties.

Je leert draagvlak te creëren voor oplossingen, die voorheen niet mogelijk leken.

Bouwen van een optimale structuur:

 • Hoe zorg je ervoor dat 80% goed gaat, zodat je 20 % kan oplossen?;
 • Workshop Project Start-Up (PSU en Follow up (PFU);
 • Hoe start je een project als proces?

Optimale samenwerking:

 • Teamgroei en -stijlen en sturen op succesvolle teams;
 • Hoe zorg je dat je projectteam effectief is?;
 • Hoe zorg je dat je team waarmaakt wat beloofd is;
 • Sterke en zwakke kanten vanuit jouw teamsamenstelling.

Omgaan met belangen:

 • Voorkeursstijlen en gedrag (Mdrives);
 • Omgaan met conflicten en verschillen;
 • Omgaan met (schijnbaar) tegenstrijdige belangen.

Projectverbetering in de praktijk:

 • Projectmanagement met impact;
 • Alliantie game project;
 • Projectverbetering in het “hier&nu”.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Angélica Roos

088 425 63 00

roos@bob-kob.nl