Team performance, Project Start-Up en Follow-Up

Projecten zijn vaak niet alleen complex door de techniek, maar veelal ook door (onbedoeld) contraproductief gedrag van in- en externe stakeholders. Er zijn schijnbaar tegenstrijdige belangen en werkrelaties komen onder druk te staan door een verschil van inzicht en onhandig handelen in een (politiek) geladen omgeving.

Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers hebben een belang om projecten BEST (binnen Budget, binnen gestelde Eisen, met Tevreden stakeholders en binnen de afgesproken tijd) op te leveren.

Er zijn veel uitdagingen die dit in de weg staan. In de praktijk zoeken we naar een duurzame verbetering van gezamenlijke projectprestaties.

Gedurende deze training krijg je handreikingen om de samenwerking op jouw project nog verder te verbeteren. Je krijgt inzicht in hoe je schijnbaar onoverbrugbare verschillen om kunt buigen in gezamenlijke uitdagingen en doelen. Je leert het integrale projectteam naar een hoger werk- en prestatieniveau te brengen, dat uiteindelijk leidt tot betere projectprestaties.

Je leert draagvlak te creëren voor oplossingen, die voorheen niet mogelijk leken.

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Achtergrondinformatie

De ‘Specials for Professionals’ hebben als doel om professionals verder te ontwikkelen op basis van permanente educatie. Door jaarlijks één of meer van deze specials te volgen, groei je door tot een specialist met een brede kijk op zaken.

Werkwijze

Deze verdiepingsmodule wordt blended verzorgd en is een combinatie van e-learning en klassikale bijeenkomsten. Om ervoor te zorgen dat iedere deelnemer over dezelfde basiskennis beschikt, volg je een week voor de bijeenkomst een e-learningmodule. Tijdens de bijeenkomsten staan praktijktoepassingen, leren van de docent en leren met en van elkaar centraal.

De special wordt verzorgd door een professional uit de praktijk, die zijn/haar sporen in de bouw heeft verdiend. Een deskundige, met specialistische kennis en plezier om dit te delen.

Korte inleidingen worden afgewisseld met oefeningen. De aangeboden stof kun je direct toepassen in je eigen werk.

Leerproces en afronding

Omdat we werken in kleine groepen en je je eigen leervragen en werksituatie inbrengt, zijn we in staat om de lesstof af te stemmen op jouw projecten of bedrijfssituatie.

Na het volgen van het traject ontvang je een bewijs van deelname.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Angélica Roos

079-325 24 63

roos@bob-kob.nl