Omgevingsmanagement

Bouwprojecten vinden plaats in een complexe en steeds wisselende omgeving met diverse belanghebbenden. Een juiste invulling van de technische vraag is dan niet voldoende. Alleen met goed omgevingsmanagement bereiken we een optimaal projectresultaat.

In deze cursus leer je een omgeving creëren, waarin draagvlak gevonden wordt voor oplossingen die niet mogelijk leken. Door goed omgevingsmanagement, zorgvuldige communicatie en het actief betrekken van belanghebbenden bij projecten realiseer je optimale projectcondities. Zo zorg je ervoor dat het project soepel verloopt, met een gezond projectrendement en tevreden stakeholders.

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Opleidingsoverzicht

Inhoud

 • Wat is omgevingsmanagement?;
 • Omgevingsmanagement als schakel tussen project en omgeving en vice versa;
 • Ontwikkelingen in het vakgebied;
 • OM in verschillende projectfasen;
 • Strategisch omgevingsmanagement ;
 • Stakeholderanalyse;
 • Participatie- en communicatiestrategie;
 • Bestuurlijke besluitvorming;
 • Rolverdeling OG-ON bij verschillende contractvormen;
 • Uitwerken van contracteisen;
 • Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC)-plan;
 • Inspelen op wijzigingen en ontwikkelingen;
 • De rol en competenties van de omgevingsmanager;
 • Relatie met andere teamrollen (IPM-rollen);
 • De interne cultuur en de probleemeigenaar.

Voor wie?

Deze verdiepingsmodule is geschikt voor de bouwprofessional met minimaal 4 tot 6 jaar werkervaring, die een opleiding op allround niveau bij BOB-KOB heeft gevolgd of een andere verdiepingsopleiding op hetzelfde niveau.

Je hebt voldoende kennis en kunde om je huidige functie naar behoren uit te voeren en hebt de ambitie om je binnen je functie verder te professionaliseren en verder te ontwikkelen.


Opleidingsduur

 • De e-learningmodule;
 • 2 bijeenkomsten van een middag-avond;
 • Een terugkombijeenkomst.

Achtergrondinformatie

De ‘Specials for Professionals’ hebben als doel om professionals verder te ontwikkelen op basis van permanente educatie. Door jaarlijks één of meer van deze specials te volgen, groei je door tot een specialist met een brede kijk op zaken.

Werkwijze

Deze verdiepingsmodule wordt blended verzorgd en is een combinatie van e-learning en klassikale bijeenkomsten. Om ervoor te zorgen dat iedere deelnemer over dezelfde basiskennis beschikt, volg je een week voor de bijeenkomst een e-learningmodule. Tijdens de bijeenkomsten staan praktijktoepassingen, leren van de docent en leren met en van elkaar centraal.

De special wordt verzorgd door een professional uit de praktijk, die zijn/haar sporen in de bouw heeft verdiend. Een deskundige, met specialistische kennis en plezier om dit te delen.

Korte inleidingen worden afgewisseld met oefeningen. De aangeboden stof kun je direct toepassen in je eigen werk.

Leerproces en afronding

Omdat we werken in kleine groepen en je je eigen leervragen en werksituatie inbrengt, zijn we in staat om de lesstof af te stemmen op jouw projecten of bedrijfssituatie. Tijdens de terugkomdag geef je een korte reflectie op je bevindingen en formuleer je in groepsverband op A4-formaat een verbeteradvies voor je eigen organisatie.

Na het volgen van het traject ontvang je een bewijs van deelname.


Prijs

Je kunt deelnemen aan deze cursus voor een investering van € 1.795,- excl. BTW.

Dit omvat:

 • De e-learningmodule;
 • 2 bijeenkomsten van een middag-avond;
 • Een terugkombijeenkomst.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Joyce Noordman

088 425 63 00

noordman@bob-kob.nl