Aanbestedingsreglement Werken ARW

Het meedingen naar opdrachten in een aanbestedingsprocedure wordt eenvoudiger en transparanter dankzij de nieuwe aanbestedingswet. Dat is een enorme opsteker voor het midden- en kleinbedrijf. De nieuwe wet- en regelgeving zorgt voor lastenverlichting bij aanbestedende diensten, maar vooral ook bij belangstellende ondernemers. De wet bevat een aantal uitgangspunten en beginselen die ook bij de aanbesteding van opdrachten beneden de drempel moeten worden toegepast. Prominent is in de wet opgenomen het proportionaliteitsbeginsel. Dat heeft onder andere betrekking op de keuze van de aanbestedingsprocedure, de omvang van de opdracht, de geschiktheidseisen, de gunningscriteria en de contractsvoorwaarden.

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Opleidingsduur

1 bijeenkomst van 09.00 uur tot 16.00 uur.

 

Groepsgrootte

20 personen

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

079-325 24 75

hermelijn@bob-kob.nl