Projectvoorbereider

Steeds meer (ontwikkelende) bouwbedrijven krijgen de verantwoordelijkheid om na gunning of bijvoorbeeld in eigen ontwikkeling al of niet in bouwteam het project van SO naar UO te ontwikkelen. Met als fase-output bestek, tekeningen, begrotingen en planning. Dit vraagt binnen het bouwbedrijf om andere competenties van de projectvoorbereider of ook wel projectcoördinator genoemd.

Het programma van eisen zodanig verder vorm geven en uitwerken en oplossingen creëren dat uiteindelijk een project binnen Budget, volgens de Eisen, met tevreden Stakeholders en op Tijd (BEST) wordt opgeleverd. En ook nog eens in voorkomende gevallen inclusief onderhoud- en beheersfase. Dit geeft in de projectvoorbereiding een andere dynamiek.

Om projectvoorbereiders in staat te stellen om projecten optimaal van de SO naar de UO fase te brengen, zodat het plan overgedragen kan worden naar de uitvoeringsfase, is in samenwerking met specialisten de opleiding ‘Projectvoorbereider’ ontwikkeld.

 Openen als PDF

Opleidingsoverzicht

Inhoud

Persoonlijke effectiviteit:

 • Adviesvaardigheden. (Hoe stel je jezelf op? Wat is je rol? Wat wordt van je verwacht? Wat is je bijdrage?)
 • Werken in teamverband met interne en externe partijen en Co-makers
 • Persoonlijke effectiviteit en communicatieve vaardigheden.
 • Probleem-oplossende vaardigheden
 • Zelfinzicht, voorkeursstijlen en de gevolgen hiervan op samenwerking.

Proces van planvoorbereiding:

 • Bouw-/ontwerpproces (Controle, meet en verificatiemomenten)
 • Fasering in ontwikkelproces (Fase of processchema, fase-documenten en –afsluiting, informatiebehoefte, besluitvormingsschema, tijdspad)
 • Proces integraal zien. (GROTIK, Procesmatig werken)
 • PVE/wensen-eisen vertalen naar realiseerbare bouwmethoden en installatiesystemen gekoppeld aan het budget
 • Systems engineering en digitale omgeving

Juridische aspecten en Wet- en regelgeving

 • Contracten en aandachtspunten (Kansen en risico’s, Verantwoordelijkheden)
 • Relevante Wet- en regelgeving
 • Normen en eisen

Bouwmethodiek

 • Bouwmethodiek.
 • Maakbaarheid volgens geldende normen
 • Bouwtijd
 • Bouwlogistiek
 • BLVC plan

Vergunningen

 • Wet KwaliteitsBorging (taken, methodieken en kansen in de planvoorbereiding)
 • Technische aspecten, Bouwbesluit;
 • Omgevingsvergunning, Nutsbedrijven, Infra
 • Bijzondere eisen: Bouwfysica, Brandveiligheid, Flora/Fauna

Ontwerpaspecten

 • Omgeving/bestaande gebouwen/bouwplaats
 • Duurzaamheid en Circulariteit
 • Installaties
 • Onderhoud en TCO
 • VGM aspecten

Bouw- en bijkomende Kosten en het begroten conform NEN 2699

 • Risico/Kansen analyse opstellen en bewaken.
 • Hoe kom je vanaf je programma van eisen tot een ontwerp en een vastgestelde prijs. Budget
 • Rekening houden met risico tijd/ waar moet je op sturen?
 • Plankostenraming en bijkomende kosten conform NEN 2699
 • Begrotingen op basis van kengetallen per fase SO-VO-DO- TO (NEN 2699)

Toelatingsvoorwaarden

Voor wie?

Deze verdiepingsopleiding is geschikt voor de Bouwprofessional met 4 tot 6 jaar werkervaring in bij voorkeur werk- of planvoorbereiding.

Je hebt voldoende kennis en kunde om je huidige functie naar behoren uit te voeren EN hebt de ambitie om binnen je functie verder te professionaliseren door specifieke onderdelen verder te ontwikkelen.

Op deze opleiding is een intakeprocedure van toepassing.

 


Opleidingsduur

11 bijeenkomsten

 

Groepsgrootte

12 personen.

 

Studiebelasting

268 uren.


Achtergrondinformatie

Werkwijze

Daar waar mogelijk zijn E-learning modules beschikbaar, zodat iedere deelnemer over dezelfde basiskennis beschikt. Tijdens de bijeenkomsten staan praktijk toepassingen, leren van de inleider en leren met en van elkaar centraal.

De bijeenkomsten worden verzorgd door professionals uit de praktijk, die hun sporen in de bouw hebben verdiend. Een man/vrouw uit de praktijk, met specialistische kennis en plezier om dit te delen. Korte inleidingen worden afgewisseld met oefeningen. De aangeboden stof kun je direct gaan toepassen in je eigen werk.

 

Vervolgopleiding

Projectleider B&U/Infra.

 


Examen

Toetsing

Gedurende opleiding staat een project centraal. Er worden deelopdrachten gemaakt, die de basis vormen voor het eindwerkstuk. Aan het einde van de opleiding wordt een presentatie verzorgd over van het leerproject dat we in de opleiding gebruiken. Cursisten spiegelen aangeboden lesstof aan eigen organisatie/project en geven richting je eigen organisatie een advies ter verbetering. Dit wordt gezien als je eindopdracht. Aan het einde van de opleiding wordt het plan gepresenteerd, waarbij ook een vertegenwoordiging van je eigen bedrijf bij aanwezig is.

Soort afrondingsdocument

Na het volgen van het traject, ontvang de deelnemer een diploma.

Algemeen Examenreglement

In het Algemeen Examenreglement zijn voorwaarden vastgelegd die gelden voor alle examens, oftewel de spelregels waaraan jij en wij ons dienen te houden. Hier vindt je het Algemeen Examenreglement.

Herkansing

Indien je niet slaagt voor een examen dan kom je meestal in aanmerking voor een herkansing.  Hiervoor krijg je vanuit de Bob een uitnodiging. Voor deze herkansing moet apart worden aangemeld en betaald. Voor de tarieven van herkansingen kun je contact opnemen met jouw contactpersoon.

Annuleren

Indien je genoodzaakt bent jouw deelname aan een examen te annuleren, dan kun je dit mailen naar jouw contactpersoon van de opleiding. Let daarbij goed op de annuleringsvoorwaarden, er kunnen kosten verbonden zijn aan een afmelding.

Annuleringsvoorwaarden

Wanneer je cursist bent die voor de eerste keer gaat deelnemen en een examen wenst te annuleren:

 • Betaal je € 50 administratiekosten wanneer dit binnen 3 weken voor de dag van het examen plaatsvindt.
 • Betaal je bij een volgende afname de herkansingskosten wanneer dit op of na de dag van het examen plaatsvindt

Wanneer je een herkanser bent en een examen wenst te annuleren:

 • Betaal je alle kosten wanneer dit op of na de dag van het examen plaatsvindt;
 • Betaal je 50% van de kosten en € 50 administratiekosten wanneer je dit binnen 3 weken voorafgaande aan de dag van het examen doet;
 • Betaal je € 50 administratiekosten wanneer je dit tot uiterlijk 3 weken voor de dag van het examen doet.

Prijs

€ 5.950,- exclusief btw.

Dit omhelst:

 • De E-learning module
 • 11 bijeenkomsten

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Fatima Aitbenali

079-325 24 71

aitbenali@bob-kob.nl