“Je leert een ontwerp integraal en realiseerbaar technisch bruikbaar te modeleren.”

Wil jij als BIM-engineer in de B&U-sector een bruikbaar en betrouwbaar model leveren? Met deze opleiding krijg je handvatten aangereikt om een ontwerp te modeleren dat in de praktijk maakbaar is. Na de opleiding kun je een integraal afgestemd en realiseerbaar bouwtechnisch ontwerp vertalen naar een bruikbaar en betrouwbaar model voor opdrachtgever en/of andere stakeholders binnen een project.

Je gaat je eigen bedrijfsproces spiegelen aan dat van de opdrachtgevers en andere stakeholders, schakelt met alle partijen en krijgt inzicht in de diverse activiteiten. Je leert hierdoor de bedrijfsprocessen slimmer, efficiënter maar vooral betrouwbaar en beheersbaar te maken
binnen de vastgestelde kaders, beleid en strategie geldend binnen het project.

Naast vakinhoudelijke kennis is er ook aandacht voor sociale vaardigheden. De vaardigheden die je opdoet kun je direct vertalen naar je eigen projecten waardoor je een enorme groei maakt in je rol van BIM-engineer. Hierbij is van belang dat je leert de samenwerking tussen de verschillende partijen sterk te verbeteren door een brug te slaan tussen de voorbereiding en uitvoeringsactiviteiten om in het voortraject goed voor te sorteren.

Inhoud

Vakinhoudelijk

Sociale vaardigheden

Voor wie?

Je kunt deze opleiding volgen als je als junior BIM-engineer werkt in ontwerp-, voorbereidings- productie-, of uitvoeringsfase. Je hebt al een mbo Bouwkunde- en/of hbo Bouwkundediploma op zak en bent werkzaam als junior BIM-engineer die wilt doorgroeien naar een mediorfunctie als BIM- engineer. Zo niet, schrijf je dan toch in en vul het digitale intakeformulier in dat je per e-mail ontvangt. We kunnen dan samen kijken of deze opleiding goed bij jou past.

Werkwijze

We werken met voorbeeldprojecten en jouw eigen praktijkervaringen staan centraal. De oefeningen en cases zijn hierop afgestemd. De aandacht voor maakbaarheid van bouwkundige, constructieve details worden in verband gebracht met het model en de praktische uitvoerbaarheid. Het verkrijgen van inzicht wat digitaal gemaakt wordt in de praktijk wordt ook getoetst op haalbaar en maakbaarheid. Je volgt om de week een lesdag, waarna je het geleerde in je eigen werk gaat toepassen. Bij de volgende bijeenkomst bespreek je met je medecursisten hoe dit ging.

Afronding

De opleiding wordt afgesloten met het maken van eindopdrachten. Deze worden na een positieve beoordeling, tijdens een presentatie verdedigd. Geslaagden ontvangen het diploma BIM-Engineer.

Vervolgopleiding

Allround Werkorganisator B&U