“We moeten mensen opleiden om de mogelijkheden van BIM optimaal te benutten”

Juun Steen is een bevlogen voorvechter van verbetering en innovatie in de bouw. Met name het gebruik van informatisering en automatisering ziet hij als een belangrijk middel om een aantal prangende problemen aan te pakken. Zoals inefficiëntie en faalkosten, maar ook het grote tekort aan menskracht. Hij vertelt over de nieuwe opleiding BIM-Engineer, die hij mede heeft ontwikkelt.

In zijn dagelijks leven werkt Juun bij engineeringsbureau ROOT intern en bij opdrachtgevers aan BIM-oplossingen en -projecten. In een eerder artikel vertelde Juun dat we in Nederland nog veel te weinig gebruik maken van (Bouw) Informatiemanagement. In zijn rol als docent bij BOB-KOB wil hij helpen om die kennis en vaardigheden te vergroten. Daarom is hij mede-ontwikkelaar, en kerndocent van de nieuwe opleiding BIM-Engineer.

Adoptie van BIM is ondermaats

“BIM lijkt behoorlijk ingeburgerd in de Nederlandse bouw, maar het stokt vaak nog in de organisaties zelf, zowel op bestuurlijk niveau als buiten in het werkveld zelf. Daar is de adoptie van de mensen namelijk vaak ondermaats. Daardoor worden de mogelijkheden onvoldoende benut. Mijn drive als docent bij BOB-KOB is dan ook om de adoptie te vergroten. Want hoe meer mensen we hierin mee kunnen nemen, des te beter en efficiënter de bouw kan functioneren.”

Essentieel om mensen op te leiden

“De eerste stap die bedrijven en organisaties moeten zetten is erkennen dat het beter kan, en ook moet. Maar die urgentie ontbreekt vaak nog, omdat de grondhouding in de bouw is ‘we doen het toch al jaren zo, dus waarom zou je het veranderen’. Als die drempel eenmaal is genomen, is de volgende valkuil dat de gebruikte datamodellen onvoldoende kwaliteit hebben. Want dat geeft mensen een excuus om de modellen aan de kant te schuiven, en terug te vallen op de traditionele aanpak en processen. Daarom is het essentieel dat we mensen opleiden om de mogelijkheden van BIM optimaal te kunnen benutten.”

Nieuwe opleiding BIM Engineer

“De opleiding die we nu ontwikkeld hebben, heet BIM-Engineer, waarbij de focus ligt op het maken van goede datamodellen, waar andere partijen mee kunnen werken. Conform de leveringsverplichting en -kwaliteit die is aangegaan met de opdrachtgever. Daarbij gaat het overigens niet alleen om kennis, maar ook om competenties. Daarom besteden we ook aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling en communicatie en tools als de G(R)OTIK-methode (Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit).”

Vraag achter de vraag, om opdrachtgevers optimaal te bedienen

“We willen de deelnemers ervan bewustmaken dat ze opdrachtgevers zo optimaal mogelijk moeten bedienen. Daarom leren we ze om de vraag achter de vraag van de opdrachtgever te achterhalen. Pas dan kun je namelijk het optimale model leveren, voor gebruik in een projectorganisatie of voor de gehele levenscyclus van een bouwwerk waaronder beheer en onderhoud alsook facility management. Ze leren ook om een goed BIM-protocol en/of een BIM-uitvoeringsplan op te stellen. Daarmee raak je immers alles aan, van uitvraag, proces en landschap tot mobilisering. Het uiteindelijke doel is dat de cursisten een zo efficiënt mogelijk project kunnen realiseren voor de opdrachtgever.”

Belangrijk voor constructeurs, architecten, installateurs en aannemers

“De opleiding is zowel bedoeld voor mensen uit de aannemerij, met name werkvoorbereiders, als voor mensen die meer aan de advieskant werken, bij bijvoorbeeld constructeurs, architecten en installateurs. Die laatste groep werkt al veel met modellen die worden gebruikt voor realisatie, beheer en onderhoud etc.”

“Maar ook voor werkvoorbereiders bij bouwbedrijven is dit een hele interessante opleiding. Zij leren datamodellen namelijk ook te gebruiken voor de eigen processen. En zelfs eventueel in een bron te werken. Als zij bijvoorbeeld zelf een plafondtekening kunnen maken, hebben ze daarvoor geen adviseur meer nodig. De combinatie van beide partijen maakt de opleiding zo interessant omdat ervaringen en vraagspecificaties onderling worden gedeeld.”

Deelnemers leren om een optimaal model te maken

“In de opleiding BIM-Engineer leren deelnemers om een optimaal model te maken, voor de specifieke fase waarvoor het gebruikt wordt. De opleiding is dan ook in de hele bouwketen relevant. Want als we van BIM de ‘B’ weghalen, dan hebben we het gewoon over Informatie Management. En dat is in de hele keten van belang, van de advieskant tot aan aannemers en vervolgens bij beheer en onderhoud en facility management.”

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl